همکاری واقعیت مجازی با اورژانس‌ها برای کاهش درد بیماران

در بیمارستانی در فرانسه از واقعیت مجازی برای کاهش درد و حواس پرتی بیماران در بخش اورژانس استفاده می شود.

همکاری واقعیت مجازی با اورژانس‌ها برای کاهش درد بیماران

در بیمارستانی در فرانسه از واقعیت مجازی برای کاهش درد و حواس پرتی بیماران در بخش اورژانس استفاده می شود.

به گزارش  عصر ارتباط به نقل از مهر،  یکی از مصارف استفاده واقعیت مجازی در علم پزشکی است. به عنوان مثال محققان با استفاده از پتانسیل واقعیت مجازی حواس بیمار در مطب دندانپزشکی را پرت می کنند.

بنابراین تعجبی ندارد که از این فناوری در اورژانس نیز استفاده شود. در همین راستا گروهی از دانشجویان فارغ التحصیل در بیمارستان سن جوزف فرانسه یک برنامه واقعیت مجازی طراحی کرده اند که به بیماران کمک می کند آرامش یابند و قدرت های تحمل درد آنها بدون مسکن افزایش یابد.

این برنامه بسیار ساده است. بیماران یک عینک واقعیت مجازی به چشم می زنند و وارد دنیای سه بعدی از تپه های آرامبخش برفی و باغ های چینی می شوند. چنین درمانی با محرک های دلپذیر صوتی و بصری  حواس بیمار را از تحمل ناراحتی و درد جراحی پرت می کند.

 به گفته دکتر اولیویه گاناسیا مدیر بخش اورژانس بیمارستان در این باره می گوید: این فناوری نوعی حواس پرتی برای بیمار فراهم می کند  و احساس درد و اضطراب در اتاق اورژانس را از بین می برد. تصور می کنم تا ۱۰ سال دیگر  واقعیت مجازی در بیمارستان ها  به طور روتین استفاده می شود.

 درحال حاضر درمان با واقعیت مجازی هنوز هم تجربی محسوب می شود و تحقیقات بیشتری لازم است تا از آن به درستی استفاده شود.