اختلال در 3 مرکز مخابراتی تهران

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید بهشتی، شیخ بهایی و وائین از 29 خرداد ماه آغاز می شود.

اختلال در 3 مرکز مخابراتی تهران

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید بهشتی، شیخ بهایی و وائین از 29 خرداد ماه آغاز می‌شود.

به گزارش  عصرارتباط،  مخابرات منطقه تهران اعلام کرد: با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید بهشتی با پیش شماره‌های 8840 الی 8849، 8814، 8838، 8601، 8602، 8604 در محدوده خیابان‌های رسالت، دبستان، حیامنش، بزرگراه صیاد شیرازی، شریعتی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات شیخ بهایی از ساعت 24 به مدت 4 ساعت و در مرکز مخابرات وائین از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت دچار اختلال می‌شود.