موضع‌گیری تند دو نماینده مجلس در مورد پیام رسان‌های داخلی

دو نماینده مجلس استان تهران در خصوص پیام رسان های داخلی موضع گیری تندی داشتند.

موضع‌گیری تند دو نماینده مجلس در مورد پیام رسان‌های داخلی

دو نماینده مجلس استان تهران در خصوص پیام رسان های داخلی موضع گیری تندی داشتند.

به گزارش عصر ارتباط،  پیام رسان های داخلی از آغاز فعالیت خود با چالش متعددی مواجه شدند. از عدم حمایت دولت از آنها گرفته تا سنگ اندازی هایی که صورت گرفت تا آنها نتوانند کاربران ایرانی را به سمت خود جلب کنند. این در حالی بود که برخی از مدیران این پیام رسان ها نه تنها توقع کمک و دریافت وام از دولت را نداشتند بلکه در مصاحبه ها اعلام می‌کردند تنها توقع دارند جلوی پایشان سنگ اندازی نشود.

برخی درخواست وام تعدادی از این پیام رسان‌ها برای جایگزینی  با تلگرام را در بوق و کرنا کردند و برخی تعداد کاربران اندک این پیام رسان‌های نوپا را در روزهای نخست فعالیت آنها مورد هدف گرفتند و به آن تاختند. اتفاقاتی که به سود پیام رسان حامی غرب یعنی تلگرام تمام می شد.

موضع‌گیری تند دو نماینده مجلس در مورد پیام رسان‌های داخلیچ

حال دو نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در اقدامی به ظاهر هماهنگ بار دیگر درخواست وام و تعداد کاربران اندک برخی پیام رسان‌های داخلی را بهانه قرار داده و در مورد آنها موضع گیری کردند. مضمون دو توئیت امروز علیرضا رحیمی و محمود صادقی در مورد درخواست وام پیام رسان‌های داخلی و تعداد کاربران اندک این پیام رسان ها بود.

موضع‌گیری تند دو نماینده مجلس در مورد پیام رسان‌های داخلیچ

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه