صرفه جویی در وقت و انرژی افراد در روند استخدامی با "گوگل هایر"

گوگل از سال گذشته سرویسی به نام «گوگل هایر» یا استخدام گوگل را راه اندازی کرده تا بتواند فرایند استخدام را سریع‌تر کرده و سهولت این کار را افزایش دهد.

صرفه جویی در وقت و انرژی افراد در روند استخدامی با "گوگل هایر"

گوگل از سال گذشته سرویسی به نام «گوگل هایر» یا استخدام گوگل را راه اندازی کرده تا بتواند فرایند استخدام را سریع‌تر کرده و سهولت این کار را افزایش دهد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از فارس، این سرویس برای مدیریت اطلاعات استخدامی افراد و پردازش دقیق تر این فرایندها نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

با این حال استفاده از هوش مصنوعی می تواند روند مذکور را بهتر کند. گوگل امروز اعلام کرده که با استفاده از هوش مصنوعی هم اجرای فرایندهای استخدامی را سریع‌تر می کند و هم در وقت و انرژی افرادی که فرایندهای مذکور را به طور دستی انجام می داده اند، صرفه جویی خواهد کرد.

سرویس گوگل هایر با استفاده از هوش مصنوعی گوگل برخی کارهای تکراری در روند استخدام را حذف کرده و اموری مانند برنامه ریزی مصاحبه های شغلی را به ماشین های هوشمند می سپارد. بنابراین افراد تصمیم گیر فرصت بیشتری برای تمرکز بر روی امور کیفی خواهند داشت.

هوش مصنوعی مذکور به طور خودکار زمان های مناسب مصاحبه را انتخاب کرده و پیشنهاد می دهد و در نهایت زمان آن را با متقاضی مشخص می کند. بررسی رزومه و شناسایی نقاط کلیدی آن دیگر قابلیت این برنامه هوش مصنوعی است.

نقد و بررسی بازی