برگزاری اولین مناظره انسان و هوش مصنوعی!

یک رایانه مجهز به هوش مصنوعی بالا و دارای توان استدلال پیشرفته در شرکت آی بی ام با انسان‌ها به مناظره برخاست.

برگزاری اولین مناظره انسان و هوش مصنوعی!

یک رایانه مجهز به هوش مصنوعی بالا و دارای توان استدلال پیشرفته در شرکت آی بی ام با انسان‌ها به مناظره برخاست.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از فارس، تولید رایانه مذکور 5 سال به طول انجامیده و انچه که توسط این رایانه انجام شد نشان می دهد ماشین ها در زمینه درک زبان و بیانات انسان ها به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته اند و حتی می توانند برای نوع بشر چالش ایجاد کنند.

رایانه یادشده برای تغذیه خود و دریافت اطلاعات از محتوای موجود در انبوهی از روزنامه ها، نشریان علمی و دیگر منابع استفاده کرد و بعد از آغاز مناظره، رایانه مذکور ابتدا به صحبت های فرد مقابل گوش کرد و سپس طی مدت چهار دقیقه با بیان استدلال هایی نظر وی را رد کرد.

این رایانه در قالب طرحی موسوم به Debater در سان فرانسیسکو تولید شده و آی بی ام چند موضوع را برای برگزاری مناظره بین رایانه مذکور و انسان ها انتخاب کرد. البته نه انسان ها و نه رایانه از قبل از موضوع انتخابی مطلع نبودند. در نهایت رایانه در بحث با انسان با قاطعیت برنده شد. بحث انتخاب شده دراین مناظره اعطای کمک هزینه های دولتی به منظور تسهیل اکتشافات فضایی بود.

رایانه یادشده معتقد بود سرمایه گذاری در این زمینه مانند سرمایه گذاری برای تولید تایرهای خوب است و موجب غنای ذهن انسان و الهام بخشی به جوانان می شود.

بعد از انجام این مناظره دو طرف در مورد پزشکی از راه دور مناظره کردند. دو طرف بحث بعد از 4 دقیقه اظهار نظر، 4 دقیقه فرصت برای نقد طرف مقابل داشتند و 2 دقیقه نیز به نتیجه گیری اختصاص داشت. در نهایت بر اساس نظرخواهی از حضار رایانه آی بی ام پیروز شد.