ساخت پهپاد جابه‌جاکننده اجسام در انبارها، توسط شرکت آمازون

به تازگی حق امتیاز اختراع جدیدی از آمازون منتشر شده که مربوط به یک پهپاد با کیسه هوای شناور، واحد رانندگی و ماژول کنترل است. این هواپیما برای جابه جایی اجسام در انبار به کار می‌رود.

ساخت پهپاد جابه‌جاکننده اجسام در انبارها، توسط شرکت آمازون

به تازگی حق امتیاز اختراع جدیدی از آمازون منتشر شده که مربوط به یک پهپاد با کیسه هوای شناور، واحد رانندگی و ماژول کنترل است. این هواپیما برای جابه جایی اجسام در انبار به کار می‌رود.

به گزارش  عصر ارتباط به نقل از مهر، آمازون ۳ سال قبل حق امتیاز اختراعی برای یک هواپیمای بی سرنشین برای سیستم انبارداری ثبت کرده که به تازگی منتشر شده است.

 این ماشین عجیب یک هواپیمای بی سرنشین با «کیسه هوای شناور» ، «قابلیت نگهداری»، واحد رانندگی و یک ماژول کنترل است.

قابلیت نگهداری در این هواپیما یک چنگک بزرگ است. همچنین پهپاد مذکور احتمالا دارای پروانه‌هایی  برای بلند کردم اجسام و هدایت حرکات است.

 طبق این حق امتیاز پهپاد عجیب در انبارها و درنقاط غیر قابل دسترس استفاده می‌شود.

 در متن آن آمده است: سیستم‌های انبار در ساختمان‌های بزرگ بین کف و نیم طبقه بالای آن تقسیم می‌شوند.  حرکت دادن اشیای انبار از مناطقی که اجسام زیادی دارد با استفاده از واحدهای زمینی موجود کار مشکلی است.

این درحالی است که آمازون حق امتیاز‌های اختراعات جدیدی ثبت می‌کند که بیشتر آنها ساخته نمی‌شوند.