اصلاح موضوع هزینه‌کرد درآمد حاصل از طرح مخابرات اجباری روستایی توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با بررسی موضوع هزینه‌کرد درآمد حاصل از طرح مخابرات اجباری روستایی (USO)، وظیفه اپراتورهای ارتباطی را در اجرای این طرح، اصلاح کرد.

اصلاح موضوع هزینه‌کرد درآمد حاصل از طرح مخابرات اجباری روستایی توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با بررسی موضوع هزینه‌کرد درآمد حاصل از طرح مخابرات اجباری روستایی (USO)، وظیفه اپراتورهای ارتباطی را در اجرای این طرح، اصلاح کرد.

به گزارش عصر ارتباط، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۶۷ خود موضوع هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورهای ارتباطی را برای تحقق اهداف و برنامه ­های خدمات عمومی اجباری بررسی کرد.

این کمیسیون به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داد تا با استفاده از مشارکت اپراتورها، نسبت به تحقق اهداف و برنامه­‌های خدمات عمومی اجباری با رعایت قوانین و مقررات، اقدام کند.

مطابق این مصوبه و براساس آئین نامه ابلاغی وزارت ارتباطات که مربوط به قیمت تمام شده سالانه خدمات عمومی اجباری مخابراتی می شود، آن بخش از پروانه اپراتورها در حوزه USO باید به‌گونه‌­ای اصلاح شود که اپراتورها بتوانند راسا بابت ارائه این خدمات، اقدام کنند.

در این راستا، رگولاتوری ملزم شد تا نتایج اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده را قبل از اجرا به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گزارش کرده و پیشنهاد لازم برای اصلاح مصوبه جلسه شماره ۱۵۶ (مربوط به سال ۹۱) با عنوان «نظام­نامه اجرای خدمات عمومی اجباری مخابراتی (USO)» به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرده که تا زمان اصلاح مصوبه مذکور، در صورت مغایرت بین مفاد این مصوبه و مصوبه جلسه شماره ۱۵۶، مفاد این مصوبه ملاک عمل خواهد بود.