در مورد شغل مدیر حسابرسی IT، چقدر می‌دانید؟!

اقدامات امنیتی و دیگر کنترل‌های فناوری اطلاعات کارایی ندارند، مگر اینکه به طور مداوم، بررسی شده و با یکپارچگی اجرا شوند؛ در این میان این مدیر حسابرسی IT است که برنامه‌های حسابرسی داخلی را اندازه‌گیری و مستندسازی می‌کند که آیا این کنترل‌های فناوری‌ اطلاعات به درستی کار می‌کنند یا خیر.

در مورد شغل مدیر حسابرسی IT، چقدر می‌دانید؟!

اقدامات امنیتی و دیگر کنترل‌های فناوری اطلاعات کارایی ندارند، مگر اینکه به طور مداوم، بررسی شده و با یکپارچگی اجرا شوند؛ در این میان این مدیر حسابرسی IT است که برنامه‌های حسابرسی داخلی را اندازه‌گیری و مستندسازی می‌کند که آیا این کنترل‌های فناوری‌ اطلاعات به درستی کار می‌کنند یا خیر.

به گزارش عصر ارتباط، این شغل استفاده گسترده از داده‌های بزرگ و تجزیه و تحلیل آن‌ها است. کسب‌وکار موفق مدرن به طور فزاینده‌ای وابسته به جمع‌آوری و پردازش دقیق، قابل اعتماد و به موقع است. برای اطمینان از اینکه داده‌های تولید شده جدید دقیق و قابل اطمینان است، شرکت‌ها باید سیستم‌های حسابرسی داخلی را برای اندازه‌گیری و نظارت بر فناوری‌اطلاعات مستقر در تمام سطوح سازمانی توسعه دهند.

صرف‌نظر از اندازه سازمان، ممیزی‌های داخلی برای اطمینان از اینکه داده‌های حیاتی، دقیق، محافظت شده و به راحتی برای تصمیم گیرندگان در دسترس هستند،  استفاده می شود. اقدامات امنیتی و کنترل‌های دیگر فقط در صورتی انجام می‌شوند که به طور مداوم، قابل پیش‌بینی و با یکپارچگی اجرا شوند.
اندازه‌گیری و مستندسازی اینکه آیا این کنترل‌های اطلاعاتی که برای ارزیابی دوره‌ای به آن نیازمند هستند، به خوبی طراحی شده است یا خیر. در بخش فناوری‌اطلاعات، توسعه سیستم‌های حسابرسی داخلی اغلب توسط یک مدیر حسابرسی IT هدایت می‌شود.
بر اساس اطلاعات سایت پلیس فتا، انتظار می‌رود مدیر حسابرسی IT از انطباق قانونی، گواهینامه‌های شخص ثالث و اجرای کنترل‌های فناوری اطلاعات برخوردار باشد. به طور کلی، برای این کار نیاز به یک مدرک دانشگاهی در کسب‌وکار و تجربه گسترده در هر دو جنبه تکنولوژی فناوری مدرن و جنبه‌های کسب‌وکار صنعتی خاص است.
جست‌وجو برای فرد واجد شرایط با آموزش و تجربه مناسب نیاز به یک برنامه جامع از منابع انسانی و استخدام تصمیم‌گیران دارد. این توصیف شغلی به شما کمک می‌کند تا بهترین نامزد برای این موقعیت را پیدا کنید.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه