همکاری 11 نهاد علمی کشور برای حمایت از 5 ایده برتر در 5 حوزه فناوری

11 نهاد علمی کشور برای حمایت از 5 ایده برتر و خلاقانه در 5 حوزه فناوری با یکدیگر همکاری می‌کنند.

همکاری 11 نهاد علمی کشور برای حمایت از 5 ایده برتر در 5 حوزه فناوری

11 نهاد علمی کشور برای حمایت از 5 ایده برتر و خلاقانه در 5 حوزه فناوری با یکدیگر همکاری می‌کنند.

به گزارش عصر ارتباط، مرکز پیشران فناوری‌های راهبردی و تحقیقات کاربردی ـ توسعه‌ای، ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان بسیج علمی ـ‌پژوهشی و فناوری،‌معاونت علمی آستان قدس‌رضوی، فرهیختگان  حامی علم و صنعت، سازمان بسیج مهندسین صنعتی، سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی، بسیج اساتید، بسیج جامعه پزشکی و سازمان بسیج دانشجویی در نظر دارند از ایده‌های خلاقانه در دو سطح مبتدی و پیشرفته حمایت کنند.

بر این اساس ایده‌پردازان می‌توانند طرح‌های خود را تا 20 تیرماه به نشانی اینترنتی pishraftcenter.ir ارسال کنند تا 5 ایده برتر در 5 حوزه فناوری معرفی شود.

3 میلیون تومان جایزه نقدی و تسهیلات حمایتی ویژه برای تیم‌های برگزیده در نظر گرفته شده است.