همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

پیش‌بینی وقوع زلزله با کمک فناوری نانو

پیش‌بینی وقوع زلزله با کمک فناوری نانو

پژوهشگران می‌گویند از طریق تحقیقات در قالب فناوری نانو و با بررسی رابطه میان آب‌های جاری، اصطکاک لایه‌های زمین و شیمی‌معدنی درصدد کشف نحوه وقوع زمین لرزه‌ها هستند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، محققان دانشگاه ایلینویز بر این باورند که از طریق اندازه گیری میزان اصطکاک لایه‌های زیرزمینی در مقیاس میکروسکوپی می‌توان پی برد که شکسته شدن کدامیک از صخره‌ها و سنگ‌ها عامل سر خوردن ناگهانی لایه‌های مذکور بر روی یکدیگر و آغاز زلزله است.

مطالعه مذکور نشان می‌دهد که چگونه آب‌های زیرزمینی و کلسیت ( یک ماده معدنی بسیار متداول در پوسته زمین) در تعامل با یکدیگر در شرایط پرفشار باعث تحرک لایه‌های مختلف زمین می‌شوند و باعث آغاز زلزله می‌شوند. در چنین شرایطی برخی تغییرات در مقیاس نانو می‌تواند باعث شروع زلزله شود.

در این مطالعه بر روی صخره‌های مملو از کلسیت تمرکز شده که در آب‌های زیرزمینی مملو از نمک وجود دارند و فرسایش آنها و سر خوردنشان می‌تواند تحرکاتی را در زیر زمین به همراه داشته باشد.

مجموعه فعل وانفعالات شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی یادشده بسیار پیچیده است، اما شناسایی جزئیات آنها از طریق فناوری نانو می‌تواند به شبیه سازی نحوه وقوع زلزله و احتمالا پیش بینی این پدیده در آینده بینجامد.

درج دیدگاه

بررسی بازی