تراکنش‌های مشکوک، عمده‌ترین مشکل در صنعت بانکداری

وی تصریح کرد: برخی بانک‌ها از تولیدات شرکت‌های دانش‌بنیان در سامانه‌های کشف تقلب استفاده می‌کنند و نمونه‌های خارجی از این سامانه نیز در برخی بانک‌ها بومی‌سازی و اجرایی شده است.

 تراکنش‌های مشکوک، عمده‌ترین مشکل در صنعت بانکداری

تراکنش‌های مشکوک در حال حاضر یکی از عمده‌ترین مشکلات در صنعت پرداخت است که حرکت به سمت پیاده‌سازی سامانه‌های کشف تقلب در این بخش را الزامی می‌کند؛ البته با توجه به این مهم که در شرایط فعالی حاکم بر اقتصاد و مخالفت مجلس با پیاده‌سازی سامانه کشف تقلب خارجی در کشور و با توجه به طراحی و تولید سامانه‌های کشف تقلب در داخل کشور از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل معضل تراکنش‌های مشکوک، باید به سمت پیاده‌سازی سامانه‌های کشف تقلب داخلی حرکت شود تا مشکلات در این بخش کاهش یابد.

به گزارش عصر ارتباط، البته بانک‌های کشور به سمت پیاده‌سازی این سامانه حرکت کرده‌اند و تاکنون سامانه کشف تقلب در چندین بانک عملیاتی شده البته این سامانه‌ها به‌ صورت آفلاین است یعنی بعد از انجام تراکنش‌های مشکوک با شناسایی و تحلیل آن از انجام دوباره آن جلوگیری می‌کند.

مسعود خاتونی در گفتگو با ایبِنا در خصوص پیاده‌سازی سامانه کشف تقلب در شبکه بانکی و پرداخت، گفت: شبکه پرداخت و بیشتر شرکت‌های پرداخت الکترونیک در حال حاضر فاقد سامانه‌های کشف تقلب آنلاین هستند در حالی‌ که نمونه‌های این سامانه در داخل کشور طراحی و تولید شده است. البته در شبکه بانکی تاکنون برخی بانک‌ها به سمت پیاده‌سازی سامانه کشف تقلب حرکت کرده و در چندین بانک از این سامانه، از نوع آفلاین بهره‌گیری می‌شود.

وی تصریح کرد: برخی بانک‌ها از تولیدات شرکت‌های دانش‌بنیان در سامانه‌های کشف تقلب استفاده می‌کنند و نمونه‌های خارجی از این سامانه نیز در برخی بانک‌ها بومی‌سازی و اجرایی شده است.

لزوم اشتراک گذاری داده های تقلب در شناسایی تراکنش های مشکوک

خاتونی ادامه داد: مهم‌ترین موضوع در پیاده‌سازی سامانه‌های کشف تقلب به اشتراک‌گذاری داده‌ها در بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت به‌ منظور شناسایی تراکنش‌های مشکوک است از اینرو به‌ منظور احراز هویت برای هر تراکنش و آگاهی از اصالت آن باید مشارکت جمعی در این بخش به وجود بیاید.

معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی یادآور شد: به‌ منظور عملیاتی شدن این روند، یک بانک یا یک شرکت PSP نمی‌تواند به‌ تنهایی معضل تراکنش‌های مشکوک را حل کند از اینرو با تعریف قانون و به وجود آوردن الزام باید این روند را در شبکه بانکی و پرداخت اجرایی کرد؛ البته قانون در این بخش وجود دارد اما در اجرا هنوز تمام بازیگران مصمم نیستند.

خاتونی تاکید کرد: توانایی شناسایی تراکنش‌های مشکوک با تمرکز بر آن در شبکه بانکی و پرداخت در کمتر از یکسال عملیاتی می‌شود و می‌توان در این روند با سهولت، اصالت هر تراکنش را کنترل کرد. البته اصالت پرداخت هر تراکنش در حال حاضر کنترل می‌شود.

وی افزود: بدین معنا که هر تراکنشی تا هویت نداشته باشد و مبدا و مقصد آن مشخص نباشد، انجام نمی‌شود. همچنین باید دیتای اولیه در خصوص اینکه هر فرد به‌ شخصه از حساب خودش در انجام تراکنش‌ها استفاده می‌کند یا مجوزهای لازم برای این کار را در اختیار دارد، در پردازش تراکنش‌ها لحاظ می‌شود.

بهره گیری از سامانه های کشف تقلب آنلاین در بانک ها شکل نگرفته است

عضو هیات‌ مدیره بانک ملی خاطر نشان کرد: در روند فعلی تحلیل رفتار دارندگان کارت یا پذیرندگان بحثی است که به سامانه کشف تقلب برمی‌گردد و در این بخش برخی بانک‌ها این روند را اجرایی و برخی دیگر در آستانه ورود به آن هستند. در برخی موارد بانک‌ها حتی سامانه کشف تقلب مورد استفاده خود را تولید کرده‌اند و من مطلع هستم که در هر بانکی حداقل برای شبکه لوکال و دیتای داخلی، این روند اجرایی شده؛ البته هنوز استفاده از سرویس‌های کشف تقلب آنلاین در بانک‌ها شکل نگرفته است.

خاتونی در پاسخ به این پرسش که این روند در صنعت پرداخت هنوز اجرایی نشده است، گفت: صنعت پرداخت نیز در نهایت از بانک‌ها سرویس می‌گیرد و اگر سامانه کشف تقلب در تمامی بانک‌ها پیاده‌سازی شده باشد با شناسایی تراکنش‌های مشکوک از سرویس‌دهی به آنها جلوگیری می‌شود. با این وجود، این به معنای پیاده‌سازی نکردن این سامانه در صنعت پرداخت نیست.

وی یادآور شد: تمام بانک‌ها به سمت پیاده‌سازی سامانه کشف تقلب حرکت کرده‌اند ولی یک‌ نهاد باید در این بخش متولی شود و بانک‌ها با همکاری جمعی باید قانونی را برای عدم سرویس‌دهی به تراکنش‌های مشکوک را تدوین کنند که این امر مستلزم پیاده‌سازی سامانه کشف تقلب در تمام بانک‌ها و موسسات مالی است.

حرکت صنعت پرداخت به سمت بهره گیری از سامانه های کشف تقلب داخلی

معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی تاکید کرد: اگر بانکی نسبت به پیاده‌سازی این سامانه حرکت نکند، آن بانک را به محلی برای تجمع افراد با هدف انجام فعالیت‌های مجرمانه تبدیل می‌کند.

خاتونی با بیان اینکه نمی‌توان به دلیل فقدان بهره‌گیری از سامانه‌های کشف تقلب خارجی در صنعت پرداخت به سمت پیاده‌سازی نمونه‌های مشابه داخلی آن حرکت نکرد، گفت: این تفکر که استفاده از سامانه‌های کشف تقلب خارجی رویکرد مناسب‌تری به نسبت بهره‌گیری از نمونه‌های داخلی است، اشتباه و در هر صورت داشتن این سامانه در صنعت پرداخت بهتر از نداشتن آن است و باید با بهره‌گیری از محصولات شرکت‌های داخلی دانش‌بنیان در خصوص سامانه‌های کشف تقلب از این شرکت‌ها حمایت کرد.