سامانه‌های ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ مطمئن‌ترین راه پرداخت قبوض تلفن ثابت

 مشتریان مخابرات منطقه تهران قبوض تلفن ثابت خود را از طریق سامانه های ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ پرداخت کنند.

 سامانه‌های ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ مطمئن‌ترین راه پرداخت قبوض تلفن ثابت

 مشتریان مخابرات منطقه تهران قبوض تلفن ثابت خود را از طریق سامانه‌های ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ پرداخت کنند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از روابط عمومی‌مخابرات منطقه تهران، مشتریان تلفن ثابت در مخابرات منطقه تهران می‌توانند هزینه کارکرد تلفن خود را از طریق سامانه‌های ۱۸۱۸ یا ۲۰۰۰ دریافت و قبوض تلفن ثابت و یا بدهی خود را از همان طریق با داشتن یکی از کارت‌های بانکی عضو شتاب و رمز دوم پرداخت کنند.

بر اساس همین گزارش سریعترین راه وصولی پرداختی‌های قبوض تلفن ثابت و یا وصلی شماره‌های قطع شده به دلیل بدهی، سامانه‌های ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ است.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه