همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

ساعت هوشمند هواوی با محفظه نگهداری ایرباد

ساعت هوشمند هواوی با محفظه نگهداری ایرباد

شرکت هواوی حق امتیاز اختراع یک گجت پوشیدنی را ثبت کرده که یک جفت ایرباد در آن جای می گیرد.

به گزارش عصر ارتباط، این حق امتیاز اختراع  چند گزینه ذخیره سازی مختلف دارد از جمله اتصال مغناطیسی ایربادها به بند ساعت  یا در یک جعبه کوچک.

این ساعت هوشمند همچنین می‌تواند با کمک مکانیسم فنری، ایربادهای ضدآب را درکپسول هایی در دو سوی صفحه ساعت حفظ کند.

چنین راهکاری برای افرادی مناسب است که میخواهند ایربادها را در دسترس خود داشته باشند. با این وجود تضمینی وجود ندارد که هواوی ساعتی با این مشخصات بسازد.

این درحالی است که چند ماه قبل این شرکت حق امتیاز اختراعی برای ساعت هوشمند با تمرکز بازی رایانه ای ثبت کرد. بنابراین به نظر میرسد Huawei Watch۳ به کاربر اجازه می دهد ایربادهایش را در فاصلهای نزدیک خود نگهداری کند و از سوی دیگر به بازی رایانهای دسترسی داشته باشد.

درج دیدگاه

بررسی بازی