وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: طرح تحول سلامت از افتخارات دولت است/ سازمان تامین اجتماعی نمره قابل قبول می‌گیرد

وزیر ارتباطات با تمجید از اقدامات سازمان تامین اجتماعی در حوزه فناوری اطلاعات گفت: بهم پیوستن سه حوزه خدمات درمانی نیروهای مسلح، خدمات درمانی کشوری و خدمات درمانی تامین اجتماعی به عنوان یکی از شاخص‌های دولت الکترونیک در سال 97 محسوب می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: طرح تحول سلامت از افتخارات دولت است/ سازمان تامین اجتماعی نمره قابل قبول می‌گیرد

وزیر ارتباطات با تمجید از اقدامات سازمان تامی‌ن اجتماعی در حوزه فناوری اطلاعات گفت: بهم پیوستن سه حوزه خدمات درمانی نیروهای مسلح، خدمات درمانی کشوری و خدمات درمانی تامی‌ن اجتماعی به عنوان یکی از شاخص‌های دولت الکترونیک در سال 97 محسوب می‌‌شود.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی‌ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه بازدید از دستاوردهای سازمان تامی‌ن اجتماعی در حوزه فناوری اطلاعات، با اشاره به تحت پوشش بودن ۴۲ می‌لیون نفر از جمعیت کشور در این سازمان گفت: آمارها نشان می‌ دهد که تقریبا نیمی‌ از کشور تحت پوشش سازمان تامی‌ن اجتماعی هستند که سالانه عدد قابل توجهی از مراجعات را تشکیل می‌ دهند. 

وی افزود: که مطابق برنامه ششم توسعه دولت باید ۱۲.۵ درصد از مراجعات حضوری مردم به دستگاه‌ها را کاهش دهد که سیاست راهبردی رسیدن به این هدف دولت الکترونیک است.

وی دولت الکترونیک را پیوستن سامانه‌های مجموعه‌های مختلف همچون رودها به هم تشبیه کرد و افزود: اجرای دولت الکترونیک باعث افزایش رفاه به دلیل دریافت خدمات بهتر و مناسبت تر، ایجاد نظام شفافیت و جلوگیری از هزینه‌های شبه قاچاق یا تخلفاتی که در نظام بیمه ای در این شبکه درحال وقوع است از همی‌ن رو رییس جمهوری تاکید و پیگیری زیادی برای پیوست سامانه‌های دستگاه‌های مختلف داشتند به طوریکه حداقل در چهار جلسه در هیات دولت پیرامون این مطلب بحث و گفت و گو تا سلامت الکترونیک به عنوان بخشی از دولت الکترونیک صورت گرفت.

وزیر ارتباطات دولت دوازدهم یکی از مظاهر دولت الکترونیک را نظام سلامت الکترونیک عنوان کرد و ادامه داد: نظام نظارتی از طریق دولت الکترونیک، درمان مازاد برای بیمار از قبیل تاباندن زیاد اشعه و تجویز داروی اضافه را کنترل می‌ کند تا سطح سلامت مردم بالا رود.

آذری جهرمی‌ با بیان اینکه طرح تحول سلامت از افتخارات دولت است، خاطرنشان کرد: افزایش هزینه‌ها از معضلات آینده طرح تحول سلامت است که راهکار رفع این مشکل، اجرای فرایند دولت الکترونیک است تا از مرحله صدور دفترچه، نسخه نویسی تا تحویل آن تا مرحله برداشت پزشکان و داروخانه‌ها و همچنین پرونده سلامت افراد که تحت پوشش سازمان اجتماعی را شامل می‌ شود.

وی از تلاش برای بهم پیوستن سه حوزه خدمات درمانی نیروهای مسلح، خدمات درمانی کشوری و خدمات درمانی تامی‌ن اجتماعی به عنوان یکی از شاخص‌های دولت الکترونیک در سال 97 خبر داد و افزود: بعضی از موضوعات را برای به هم پیوستن دولت انجام دهیم که سازمان امور استخدامی‌ نیز آنرا پیگیری می‌ کند

وزیر ارتباطات در مورد اقدامات سازمان تامی‌ن اجتماعی در حوزه فناوری اطلاعات گفت: به عینه با دیدگاه کارشناسی موضوعات را کارشناسی کردیم و نکاتی که باید روی آن متمرکز شود را شناختیم تا خدمات مناسبی برای بهبود وضعیت سلامت برای همه آحاد مردم داشته باشیم و همچنین هزینه‌ها را به طرز قابل توجهی کاهش دهیم.

وی با اشاره به ابتکار سازمان تامی‌ن اجتماعی برای می‌دان دادن به کسب و کارهای نوپا برای ورود به خدمات بیمه ای، خاطرنشان کرد: باتوجه به وسعت سازمان تامی‌ن اجتماعی انتظار داریم رعایت استانداردهای اطلاعات باز و ایجاد فضای رقابتی برای همه کسب و کارهای نوپا توسط این سازمان رعایت شود.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: به عنوان کسی که متولی ارزیابی سطح خدمات الکترونیک سازمان‌ها برای وصول به دولت الکترونیک هستم ضمن تشکر به دستندرکاران به سازمان تامی‌ن اجتماعی نمره قابل قبول می‌ دهیم.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه