ذخیره اطلاعات در انگشتان شما!

اخیرا انگشتری ساخته شده است که اثر انگشت کاربر را اسکن می‌کند. می‌توان در این انگشتر اطلاعات کلیدی را ذخیره و از آن برای انجام پرداخت هزینه یا به عنوان بلیت الکترونیک مترو استفاده کرد.

ذخیره اطلاعات در انگشتان شما!

اخیرا انگشتری ساخته شده است که اثر انگشت کاربر را اسکن می‌کند. می‌توان در این انگشتر اطلاعات کلیدی را ذخیره و از آن برای انجام پرداخت هزینه یا به عنوان بلیت الکترونیک مترو استفاده کرد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، به‌تازگی حلقه‌ ساخته شده است که می‌تواند جایگزین محتویات جیب صاحب خود از جمله کارت‌های بانکی او شود.

انگشتر مذکور «Token» نام گرفته است و می‌تواند تمام اطلاعات کلیدی کاربر را در خود ذخیره کند. هنگامی که کاربر انگشتر را به دست می‌کند، گجت اثر انگشت او را اسکن می‌کند.

اگر انگشتر اثر انگشت را شناسایی نکند، فعال نخواهد شد. هنگامی که کاربر آن را از دست بیرون بیاورد، گجت خاموش می‌شود. انگشتر قابلیت ذخیره‌سازی اطلاعات کارت اعتباری کاربر را دارد. کافی است کاربر آن را بالای اسکنر نگه دارد و بقیه فرایند پرداخت به راحتی انجام می‌شود.

همچنین می‌توان آن را با بلیت الکترونیک مترو و اتوبوس نیز همخوان کرد.