همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

دیگر نامرئی شدن یک رویا نیست!

دیگر نامرئی شدن یک رویا نیست!

 محققان دانشگاه مونترال به تازگی مقاله‌ای در رابطه با یک روش جدید برای ساخت شنل نامرئی کننده منتشرکرده‌اند. این وسیله «روپوش نامرئی‌کننده روح» نامیده می‌شود و به وسیله دستکاری در امواج نوری که با شیء تداخل می‌کنند باعث نامرئی کردن می‌شود.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از آنا، امواج الکترومغناطیسی حاوی تمامی طیف‌های تابش الکترومغناطیس شامل امواج ایکس، امواج گاما و تمامی امواج شامل این طیف می‌شود. در حالی که چشم شما نمی تواند امواج اشعه ایکس را ببیند اما می‌تواند ناحیه کوچکی از طیف الکترومغناطیس را ببیند که این ناحیه امواج مرئی نامیده می‌شود.

وقتی شیئی را مشاهده می‌کنیم در واقع تعامل امواج نور مرئی با این شیء را می‌بینیم. برای این که یک شیء نامرئی شود فیلترهای طراحی شده است که به صورت موقت فرکانس امواج نور مرئی را به سمت طیف‌هایی می‌برد که ما آنها را نمی‌بینیم. در حال حاضر از این دستگاه برای انتقال اطلاعات از راه دور استفاده می‌شود اما در آینده می‌توان از آنها برای نامرئی کردن افراد استفاده کرد.

درج دیدگاه

بررسی بازی