همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

پیام توئیتری وزیر ارتباطات: کمک شبکه ارتباطی کشور به چالش قطع برق

پیام توئیتری وزیر ارتباطات  کمک شبکه ارتباطی کشور به چالش قطع برق

وزیر ارتباطات از کمک به شبکه برق کشور در ساعات پیک خبر داد و گفت: شبکه ارتباطی کشور با استفاده از دیزل ژنراتورها، برق مورد نیاز خود را تامین می کند.

به گزارش عصر ارتباط، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: شبکه ارتباطی کشور به مدت ۲ هفته در ساعات پیک، برق موردنیاز خود را از طریق دیزل ژنراتورها تامین خواهند کرد تا هموطنان در گرمای تابستان کمتر با چالش قطع برق مواجه باشند.

وی تاکید کرد: پیش بینی می کنیم تقریبا معادل برق تولید نیروگاه سد زاینده رود، به شبکه برق کشور کمک شود.

درج دیدگاه

بررسی بازی