راه‌اندازی سیستم آبیاری هوشمند با صرفه‌جویی 20 تا 40 درصدی آب در کشور

در راستای اجرای فناوری اینترنت اشیا در کشاورزی و کاهش مصرف آب، طرح سیستم آبیاری هوشمند با همکاری اداره کل ارتباطات و فناوری استان قم، به اجرا درآمد.

راه‌اندازی سیستم آبیاری هوشمند با صرفه‌جویی 20 تا 40 درصدی آب در کشور

در راستای اجرای فناوری اینترنت اشیا در کشاورزی و کاهش مصرف آب، طرح سیستم آبیاری هوشمند با همکاری اداره کل ارتباطات و فناوری استان قم، به اجرا درآمد.

به گزارش عصر ارتباط  به نقل از وزارت ارتباطات، اجرای فناوری اینترنت اشیا در کشاورزی و آبیاری هوشمند، صرفه جویی ۲۰ تا ۴۰ درصدی مصرف آب در کشت مرکبات و پسته را به دنبال دارد.

حسن هانی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم از صرفه جویی ۲۰ تا ۴۰ درصدی مصرف آب در کشت پسته و مرکبات با استفاده از آبیاری هوشمند در کشور خبر داد و گفت: با این روش امکان کنترل سیستم و تمامی شیرهای آب به صورت هوشمند، دستی یا از طریق پیامک فراهم می‌شود و آبیاری براساس میزان رطوبت زمین و شرایط آب وهوا صورت می‌گیرد.

وی با ارائه پیشنهاد استفاده از آبیاری هوشمند برای کاهش مصرف آب گفت: استفاده از آبیاری هوشمند در جهت استفاده بهینه از اینترنت اشیا صورت می‌گیرد و بر این اساس مالک می‌تواند طبق اقلیم و شرایط آب وهوایی برنامه‌ریزی داشته باشد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم با اشاره به استفاده از سنسور های تشخیص رطوبت، دما و سایر پارامتر های خاک و برنامه‌ریزی این سیستم براساس نوع پوشش گیاهی در آبیاری هوشمند، افزود: با این روش می‌توان آبیاری را براساس نیاز گیاه و شرایط اقلیمی به صورت هوشمند انجام داد و این موضوع باعث مصرف آب در حد نیاز گیاه می‌شود و رشد مطلوبتری برای آن به همراه دارد.

هانی تصریح کرد: با این روش امکان کنترل سیستم و تمامی شیرهای آب به صورت هوشمند، دستی یا از طریق پیامک فراهم می شود و آبیاری بر اساس میزان رطوبت زمین و شرایط آب و هوا صورت می گیرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم با بیان اینکه ارسال همه گزارش ها به صورت آنلاین از طریق پیامک GSM صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در این روش مالک می‌تواند جدول زمانی برای آبیاری را انتخاب کند و طبق اقلیم و شرایط باغ و زمین برای آبیاری برنامه‌ریزی داشته باشد که در صورت خالی بودن مخزن، پمپ برقی به صورت خودکار قطع می شود.

وی با اشاره به نمونه های اجرا شده در استان های کشور افزود: در نمونه های اجرا شده در زمین های کشت پسته و همچنین باغات مرکبات با استفاده از روش آبیاری به روش هوشمند در یک دوره کشت، چیزی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد صرفه جویی در مصرف آب بدست آمد.

بنابراین گزارش، آبیاری هوشمند سیستم جامعی است که در زمان های تعریف شده و یا بنا به تشخیص خود بر اساس اطلاعات محیطی که از انواع سنسورهای مختلف بدست می آید، آبیاری را بنا به محل گیاه اعم از ویلا، باغ، بام سبز و … انجام می دهد. در آبیاری هوشمند لزومی به حضور افراد در محل و زمان آبیاری نیست.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه