اختلال در 8 مرکز مخابراتی به دلیل کابل برگردان

ارتباط تلفنی مشترکان ۸ مرکز مخابراتی در تهران به دلیل اجرای عملیات کابل برگردان در هفته جاری با اختلال همراه است.

اختلال در 8 مرکز مخابراتی به دلیل کابل برگردان

ارتباط تلفنی مشترکان ۸ مرکز مخابراتی در تهران به دلیل اجرای عملیات کابل برگردان در هفته جاری با اختلال همراه است.

به گزارش عصر ارتباط، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهدای وردآورد و حسن آباد فشافویه از امروز ۱۷ تیرماه، در مراکز مخابرات ۱۳ آبان و شهید بهشتی از تاریخ ۱۸ تیرماه و در مراکز مخابرات شهید لطیفی، شهید یزدانپناه، بعثت و شهید ورمزیاری گلستان از تاریخ ۱۹ تیرماه آغاز می‌شود. 

با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهدای ورد آورد با پیش شماره‌های ۴۴۹۸، ۴۴۹۹ در محدوده بلوار اردستانی، زحمتکش، تهران، همدان به مدت ۷۲ ساعت و در مرکز مخابرات حسن آباد فشافویه از ساعت ۲ بامداد به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می‌شود.

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات ۱۳ آبان در محدوده‌های اتوبان تندگویان، خیابان‌های کلهر، عابدی، کوچه عابدی با پیش شماره‌های ۵۵۰۰ الی ۵۵۰۳ و ۵۵۵۰ الی ۵۵۵۴، ۵۵۱۰، ۵۵۴۴ به مدت ۳ روز و در مرکز مخابرات شهید بهشتی از ساعت ۲۴ روز ۱۸ تیرماه به مدت ۶ ساعت با اختلال همراه است.

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل، اختلال ۷۲ ساعته در ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره‌های ۲۶۷۵، ۲۶۹۱، ۲۲۹۳ الی ۲۲۹۸ در محدوده خیابان مژده، فرعی دوم و سوم با اختلال همراه است.

همچنین در مرکز مخابرات شهید یزدان پناه با پیش شماره های 4480 تا 4487 در محدوده خیابان المهدی، پنج تن، قدس، کوچه سوم و ششم مرکزی  خیابان‌های نفت، سیمون بولیوار، معین، از ۱۹ تیرماه با اختلالات همراه خواهد بود.

درهمین حال با اجرای این عملیات توسعه‌ای، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات بعثت با پیش شماره‌های ۵۵۱۸، ۵۵۰۴ الی ۵۵۰۹، ۵۵۳۲ الی ۵۵۳۵ در محدوده بزرگراه بعثت، شهید پرستویی، شهید همدانی و در مرکز مخابرات شهید ورمزیاری گلستان با پیش شماره‌های ۵۶۳۱ الی ۵۶۳۳، ۵۶۳۸، ۵۶۷۴، ۵۶۹۱ در محدوده گلستان، فلکه دوم، انتهای خیابان ۳۰ متری بهارستان به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.