معاون وزیر ارتباطات: در حال حاضر ۳۲ پروژه دولت الکترونیکی تدوین شده که می‌تواند سهولت در ارائه خدمات، کاهش هزینه و افزایش رفاه برای مردم را فراهم کند

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: امکان مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های دولت الکترونیکی با مصوبه دولت فراهم و راهکارهای قانونی لازم برای این امرپیش‌بینی شده است.

معاون وزیر ارتباطات: در حال حاضر ۳۲ پروژه دولت الکترونیکی تدوین شده که می‌تواند سهولت در ارائه خدمات، کاهش هزینه و افزایش رفاه برای مردم را فراهم کند

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: امکان مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های دولت الکترونیکی با مصوبه دولت فراهم و راهکارهای قانونی لازم برای این امرپیش‌بینی شده است.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از وزارت ارتباطات، رسول سرائیان، مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را یکی از لازمه‌های اصلی توسعه پایدار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: با توجه به این دیدگاه، دو راهبرد کلی در دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات مصوب شده است.

وی افزود: امکان مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های دولت الکترونیکی با مصوبه دولت فراهم شده و راهکارهای قانونی لازم برای این امر نیزپیش‌بینی شده است.

سرائیان ادامه داد: از سوی دیگر، سازمان فناوری اطلاعات ایران با توجه به تبدیل شدن به یک سازمان توسعه ای، این امکان را دارد تا در پروژه‌های حوزه فناوری‌های نوین که بخش خصوصی تمایلی به حضور در آن‌ها ندارد، با مشارکت ۵۰ درصدی با بخش خصوصی وارد شده و پس از سه سال، آن پروژه به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به ایجاد قطب‌های مراکز داده در کشور تاکید کرد: امکان تسهیل حضور و مشارکت بخش خصوصی در حوزه قطب‌های مراکز داده نیز فراهم شده است.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۲ پروژه دولت الکترونیکی تدوین شده که می‌تواند سهولت در ارائه خدمات، کاهش هزینه و افزایش رفاه برای مردم را فراهم کند.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه