اختلال در 2 مرکز مخابراتی به دلیل کابل برگردان

ارتباط تلفنی مشترکان ۲ مرکز مخابراتی در تهران از فردا (25 تیر) دچار اختلال می شود.

اختلال در 2 مرکز مخابراتی به دلیل کابل برگردان

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید باهنر و بعثت از فردا ۲۵ تیرماه آغاز می شود.

به گزارش عصر ارتباط، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید باهنر با پیش شماره های ۲۲۰۰ ، ۲۲۶۰ الی ۲۲۶۴ ، ۲۶۶۰ ، ۲۶۶۴ در محدوده امام حسین (ع) ، مطلبی نژاد، لاله، شکوفه، چکاوک، شهید حمیدرضا شریفی، خیام، لعل، شهید محمد بابایی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

همچنین ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات بعثت با پیش شماره های ۵۵۰۴ الی ۵۵۰۹ ، ۵۵۱۸ ، ۵۵۳۲ الی ۵۵۳۵ در محدوده ایستگاه مترو خزانه، بازار روز خزانه، راه آهن ، خیابان شهید بخارایی، کوچه شهید برادران حیدری حداکثر نیز از فردا به مدت ۳ روز دچار اختلال می شود.