اختلال در 6 مرکز مخابراتی تهران

ارتباط تلفنی مشترکان ۶ مرکز مخابراتی به دلیل اجرای عملیات کابل برگردان با اختلال همراه است.

اختلال در 6 مرکز مخابراتی تهران

 عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات رجایی، دکتر حسابی( مارلیک) ازامروز  ۲۶ تیرماه آغاز شده و این عملیات در مراکز مخابرات پاسداران، شهید خوشقدم، توحید و شهید رجائی از فردا ۲۷ تیرماه آغاز می شود.

به گزارش عصر ارتباط، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مراکز مخابرات رجایی و دکتر حسابی ( مارلیک) به مدت ۴ ساعت با اختلال همراه است.

همچنین ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره های ۲۲۵۴ الی ۲۲۵۹، ۲۲۷۶ الی ۲۲۷۹، ۲۶۶۵ در محدوده میدان نیلی، جهان تاب، آریایی و در مرکز مخابرات شهید خوشقدم با پیش شماره های ۵۵۸۲ الی ۵۵۸۸، ۵۵۹۴ در محدوده راه آهن، خیابان نرگس، کوچه های بختیاری، بهار در ۳ روز آینده اختلال خواهد داشت.

ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات توحید با پیش شماره های ۶۶۱۲، ۶۶۴۲، ۶۶۴۳، ۶۶۵۶ الی ۶۶۵۹، ۶۶۹۰ الی ۶۶۹۴ در محدوده خیابان های نصرت، فرصت شیرازی، کارگر شمالی، جمالزاده شمالی و در مخابرات شهید رجایی با پیش شماره های ۸۸۸۰، ۸۸۸۵، ۸۸۸۹، ۸۸۳۸، ۸۸۴۹، ۸۶۰۳، ۸۸۹۰ الی ۸۸۹۴ در محدوده برادران شاداب، طالقانی، سپهبد قرنی، نجات الهی نیز از فردا حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.