دعوت وزیر ارتباطات به مجلس، در راستای بررسی میزان تحقق احکام قانونی و نتایج کمی و کیفی خدمات ارائه شده پیرامون دولت الکترونیک

وزیر ارتباطات برای موضوعات در دستور کار کمیسیون های صنایع و معادن و برنامه و بودجه و محاسبات، این هفته طی دو روز به مجلس دعوت شده است.

دعوت وزیر ارتباطات به مجلس، در راستای بررسی میزان تحقق احکام قانونی و نتایج کمی و کیفی خدمات ارائه شده پیرامون دولت الکترونیک

وزیر ارتباطات برای موضوعات در دستور کار کمیسیون‌های صنایع و معادن و برنامه و بودجه و محاسبات، این هفته طی دو روز به مجلس دعوت شده است.
به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامیروز دوشنبه اول مرداد ماه به بررسی میزان تحقق احکام قانونی و نتایج کمیو کیفی خدمات ارائه شده پیرامون دولت الکترونیک با حضور محمد جواد آذری جهرمیوزیر ارتباطات و ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی میپردازد.

در همین حال کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات روز سه شنبه دوم مرداد ماه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه گزارش وضعیت طرح‌های عمرانی و عملکرد اعتبارات این وزارتخانه دعوت کرده است.

بعد از ظهر امروز یکشنبه ۳۱ تیر ماه نیز در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضوع بررسی و استماع گزارش پیشرفت برنامه‌های «مرکز ملی تبادل داده» مشتمل بر تعداد دستگاه‌های اجرائی متصل، کیفیت و نتایج کمیارائه خدمات، در دستور کار قرار دارد.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه