ادامه کابل برگردان در 2 مرکز مخابراتی تهران!

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات آیت ا... کاشانی، آزادگان از فردا آغاز می‌شود.

ادامه کابل برگردان در 2 مرکز مخابراتی تهران!

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات آیت ا... کاشانی، آزادگان از فردا آغاز می‌شود.

به گزارش عصر ارتباط، مخابرات منطقه تهران اعلام کرد: با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات آیت ا... کاشانی با پیش شماره های 4400 الی 4409 ، 4495 ،4496 در محدوده بزرگراه حکیم ، آزادراه تهران‏-کرج ، محمدعلی جناح ، جنت آباد و در مرکز مخابرات آزادگان با پیش شماره های 8850 الی 8854 ، 8873 الی 8876 ، 8817 ، 8849 ، 8602 ، 8603 در محدوده هویزه صابونچی ، شهید یوسفی به مدت 3 روز با اختلال همراه است.