تاکید گمرک ایران بر واردات گوشی تلفن همراه: ما مسئول تایید اطلاعات گوشی‌های مسافری نیستیم!

گمرک ایران تاکید کرده است که راستی‌آزمایی اطلاعات گوشی‌های تلفن همراه مسافری وظیفه گمرک نیست.

تاکید گمرک ایران بر واردات گوشی تلفن همراه: ما مسئول تایید اطلاعات گوشی‌های مسافری نیستیم!

گمرک ایران تاکید کرده است که راستی‌آزمایی اطلاعات گوشی‌های تلفن همراه مسافری وظیفه گمرک نیست.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از ایسنا، طی روزهای گذشته، حاشیه‌هایی در مورد واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری به وجود آمد و واردکنندگان رسمی این گوشی‌ها با انتقاد از واردات مسافری گوشی تلفن همراه، تلویحا گمرک ایران را به عنوان یکی از مقصران این اتفاق خواندند.

در این راستا، مهدی محبی - رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی - گفته بود: مدتی است که روند تخصیص ارز برای واردات کالا با کندی‌های متعدد مواجه شده و بر همین اساس به جای واردات رسمی تلفن همراه، شاهدیم که عده‌ای به طور چمدانی گوشی‌هایی را وارد کشور می‌کنند که گارانتی ندارد و حقوق مردم در واردات آنها رعایت می‌شود. هیچ کس هم به فکر نیست و با این اوصاف این موضوع معضلی جدید خواهد شد.

وی این را هم گفته بود که افرادی که به این شیوه گوشی‌های خود را وارد می‌کنند، از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز معاف خواهند شد. از سوی دیگر کد فعال سازی مربوط به طرح رجیستری را نیز دریافت می‌کنند، زیرا طبق قوانین موجود، واردات مسافری امکان دریافت چنین کدی را دارد.

بر همین اساس، گمرک ایران به این اخبار واکنش نشان داد و اعلام کرد که راستی‌آزمایی اطلاعات گوشی‌های تلفن همراه مسافری با اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران، طبق مصوبات کارگروه طرح رجیستری بر عهده گمرک نیست.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، در طرح رجیستری، مسئولیت اظهار و اخذ حقوق ورودی و عوارض گمرکی گوشی‌های مسافری بر عهده گمرک است و گمرک موظف به ارسال این اطلاعات به سامانه همتا است که این کار براساس مصوبات از سوی گمرک انجام می‌شود، اما پس از ارسال این اطلاعات، راستی‌آزمایی اطلاعات مسافران قبل از فعال‌سازی گوشی‌های مسافری بر عهده سامانه همتاست.

مسافران از طریق سامانه مسافری گمرک نسبت به اظهار گوشی و پرداخت حقوق و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده حسب ارزش‌های گمرکی مندرج در سامانه جامع گمرکی براساس مقررات مسافری اقدام ‌می‌کنند.

بنابراین گزارش، طبق مصوبات، کنترل اطلاعات گوشی‌های تلفن همراه مسافری ورودی با اطلاعات گذرنامه و پروازها بر عهده سامانه همتاست و این اقدامات بر اساس طرح رجیستری در حوزه اختیارات و تعهدات سامانه همتا تعریف شده است و مسئولیت عدم اجرای این تعهدات با گمرک نیست.

شایان ذکر است که در توضیحات گمرک ایران آمده است که حقوق و عوارض گمرکی تمامی گوشی‌های تلفن همراه مسافری که به سامانه مسافری گمرک اظهار شده‌اند، دریافت شده است، اما راستی‌آزمایی اطلاعات مسافران بر اساس اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران در تعهدات سامانه همتا بوده و باید پس از ارسال اطلاعات گوشی‌های مسافری از سامانه گمرک به همتا تطبیق و راستی‌آزمایی اطلاعات با اطلاعات پرواز و گذرنامه مسافران، قبل از رجیستری گوشی انجام شود.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه