امکان فعال‌سازی غیرحضوری کارپوشه ملی ایرانیان

 چندی پیش کارپوشه ملی ایرانیان برای ارسال الکترونیکی بلاواسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی به متقاضیان دریافت خدمات دولتی معرفی شد. به این معنی که تمامی نامه‌هایی که قرار است از طرف حاکمیت برای مردم ارسال شود در کارپوشه تجمیع شود. الزام مراجعه حضوری یکی از سختی‌های کردن این سامانه بوده است.

امکان فعال‌سازی غیرحضوری کارپوشه ملی ایرانیان

 چندی پیش کارپوشه ملی ایرانیان برای ارسال الکترونیکی بلاواسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی به متقاضیان دریافت خدمات دولتی معرفی شد. به این معنی که تمامی نامه‌هایی که قرار است از طرف حاکمیت برای مردم ارسال شود در کارپوشه تجمیع شود. الزام مراجعه حضوری یکی از سختی‌های کردن این سامانه بوده است.

به گزارش عصر ارتباط، حمیدرضا هادی پور معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات در این باره از فراهم شدن امکان فعال سازی غیر حضوری کارپوشه ملی ایرانیان در کنار فعال‌سازی حضوری خبر داد و گفت: از این پس، فعال سازی کارپوشه ملی ایرانیان از طریق نصب برنامه کاربری دولت همراه از طریق mob.gov.ir یا دیگر بازارهای برنامه‌های اندرویدی یا از طریق inbox.iran.gov.ir فراهم است. علاوه بر اینکه امکان فعال سازی حضوری نیز همچنان از طریق دفاتر پیش خوان دولت فراهم است.

وی با اشاره به افزایش استقبال از کارپوشه ملی ایرانیان پس از این تغییر گفت: پس از فراهم شدن این امکان، شاهد بودیم 70 درصد فعال سازی‌ها در کارپوشه ملی ایرانیان از روش غیرحضوری انجام می‌شود و این امر نشان می‌دهد مردم از سرویس خوب استفاده می‌کنند.