سرشماری سنتی تبدیل به سرشماری مدرن می‌شود!

رییس مرکز آمار ایران با بیان اینکه به دنبال اجرای مسیر سرشماری از مدل سنتی و ترکیبی سنتی اینترنتی به سمت سرشماری مدرن هستیم، گفت: پیش بینی می کنیم تا 8 سال دیگر به این هدف دست یابیم.

 سرشماری سنتی تبدیل به سرشماری مدرن می‌شود!

رییس مرکز آمار ایران با بیان اینکه به دنبال اجرای مسیر سرشماری از مدل سنتی و ترکیبی سنتی اینترنتی به سمت سرشماری مدرن هستیم، گفت: پیش بینی می‌کنیم تا 8 سال دیگر به این هدف دست یابیم.

به گزارش عصر ارتباط، امیدعلی پارسا در نشست خبری در سالن دولت الکترونیکی نمایشگاه الکامپ گفت: موضوع یکپارچه‌سازی 3 کد اختصاصی اشخاص، اماکن و کسب و کارها از جمله برنامه‌های در دست اقدام مرکز امار با همکاری دستگاههای مرتبط دولتی است تا با یکسان سازی این کدها در کشور بتوانیم موضوع آمارگیری را به سمت استانداردهای موردنظر پیش ببریم.

وی با بیان اینکه موضوع آدرس جغرافیایی یکی از مواردی است که در کشور باید به سمت یکسان سازی پیش رود، افزود: هم اکنون هر نفر در کشور دارای آدرس جغرافیایی یکسان نیست و این باید اصلاح شود. درهمین حال یکسان سازی کد کسب و کارها فعال در کشور از دیگر ملزومات آمارگیری استاندارد است که در این زمینه پیش نویس آیین نامه این موضوع تدوین شده و به زودی در دولت به تصویب می‌رسد.

پارسا با بیان اینکه تمامی‌دستگاههای اجرایی موظف هستند که در اطلاعاتشان این 3 کد را نصب کنند تا تمامی‌آمارها به صورت یکسان ارائه شود، ادامه داد: مطابق با ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور و برمبنای ماده 9 قانون مرکز آمار مصوب سال 53 ، هر دستگاه اجرایی موظف است که تکالیف آماری خود را در اختیار مرکز آمار قرار دهد.

رییس مرکز آمار ایران گفت: در این زمینه مطابق با اباغیه سازمان برنامه و بودجه نیز در صورتی که دستگاههای اجرایی تکالیف نظام آماری خود را انجام ندهند تخصیص اعتبارشان معلق خواهد شد که تاکنون نیز برخی دستگاهها در این زمینه کم کاری کرده اند و تکالیف خود را به اتمام نرسانده اند.

وی افزود: طبق قانون دستگاه‌های دولتی و اجرایی موظف به ارائه داده‌ها و ریزداده‌های مورد نیاز مرکز آمار هستند تا بتوانیم به طرح «نظام آمارهای ثبتی مبنایی ایران» که با نام ایران استارزشناخته می‌شود دست یابیم.

پارسا گفت: این نظام مربوط به یکپارچه سازی داده‌ها و ریزداده‌ها برمبنای 3 کد (اشخاص، اماکن و نقاط و کسب وکار ) می‌شود تا اطلاعات دستگاهها قابل اتصال به یکدیگر باشد.

وی با بیان این که اطلاعاتی که در اختیار مرکز آمار قرار می‌گیرد بسیار محرمانه بوده و موضوع امنیت اطلاعات در آن رعایت می‌شود، خاطرنشان کرد: پیش نویس طرح نظام آمارهای ثبتی مبنایی و کد یکتایی کسب وکارها در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد به تصویب رسیده و قرار است به زودی در هیات دولت به ثبت برسد تا آمارهای دریافتی از دستگاه‌های اجرایی، ثبت کامل شود.

رییس مرکز آمار نمایشگاه الکامپ را بستر مناسبی برای تعامل با دستگاههای دولتی عنوان کرد و در مورد وضعیت سرشماری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز گفت: طی سالهای اخیر موضوع سرشماری نفوذ اینترنت و فناوری اطلاعات در کشور را با سازمان فناوری اطلاعات پیش بردیم و نتایج اولیه استخراج شده از نفوذ شتابان اینترنت نسبت به سالهای قبل حکایت دارد.

وی با بیان اینکه اولین سرشماری اینترنتی در سال 95 انجام شد و 48 درصد مردم به صورت اینترنتی ، خود اظهاری داشتند که در دنیا رکوردی برجای گذاشت، افزود: هم اکنون سرشماری از مدل سنتی به سمت سرشماری مدرن در حرکت است و ما نیز مانند سایر کشورها به این سمت در حرکت هستیم که پیش بینی می‌کنیم تا 8 سال آینده به طور کلی سرشماری سنتی، اینترنتی ترکیبی و برمبنای خوداظهاری مردم را کنار گذاشته و سرشماری مدرن را مبنی بر اطلاعات آماری ثبتی مبنایی محقق کنیم.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه

    نقد و بررسی بازی