مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت: گزارش‌ها نشان می‌دهد هیچ مشکلی در ارتباطات حجاج ایرانی دیده نمی‌شود و ارتباطات با کیفیت مناسب برقرار است/ نرخ مکالمات حجاج ایرانی در ایام حج امسال نسبت به سال گذشته افزایشی نداشته است

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: آخرین گزارشها از وضعیت کیفیت ارتباطات حجاج ایرانی زائر بیت الله الحرام نشان می‌دهد که ارتباطات زائران با کیفیت مناسب دسترسی و نرخ قابل قبول برقرار است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت: گزارش‌ها نشان می‌دهد هیچ مشکلی در ارتباطات حجاج ایرانی دیده نمی‌شود و ارتباطات با کیفیت مناسب برقرار است/ نرخ مکالمات حجاج ایرانی در ایام حج امسال نسبت به سال گذشته افزایشی نداشته است

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: آخرین گزارشها از وضعیت کیفیت ارتباطات حجاج ایرانی زائر بیت الله الحرام نشان می‌دهد که ارتباطات زائران با کیفیت مناسب دسترسی و نرخ قابل قبول برقرار است.

به گزارش عصر ارتباط، صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با  مهر در مورد آخرین وضعیت برقراری ارتباطات حجاج ایرانی در ایام حج تمتع گفت: گزارشها نشان می‌دهد هیچ مشکلی در ارتباطات حجاج ایرانی دیده نمی‌شود و ارتباطات با کیفیت مناسب برقرار است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به مذاکراتی که قبل از آغاز ایام حج تمتع ۹۷ با اپراتورهای عربستانی برای برقراری ارتباطات صورت گرفته است، افزود: مطابق با هماهنگیهای صورت گرفته، تمامی‌تلاش این است که تا جای ممکن ارتباطات حجاج به خوبی تامین شود.

وی با بیان اینکه تا این لحظه در این خصوص مشکلی گزارش نشده است، ادامه داد: با توافقات صورت گرفته با اپراتورهای داخلی و عربستانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم، وضعیت نرخ مکالمات و دسترسی به ارتباطات نیز قابل قبول است و از نظر ظرفیت شبکه نیز با مشکلی مواجه نشده ایم.

عباسی شاهکوه خاطرنشان کرد: نرخ مکالمات حجاج ایرانی در ایام حج امسال نسبت به سال گذشته افزایشی نداشته است.