همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

به اشتراک گذاری شارژ باتری با نقشه گوگل

به اشتراک گذاری شارژ باتری با نقشه گوگل

گوگل روز به روز امکانات بیشتری را از طریق خدمات نقشه خود یا گوگل مپ به اشتراک می گذارد و به تازگی به اشتراک گذاری میزان شارژ باتری را هم از این طریق ممکن کرده است.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، کارکرد اصلی برنامه نقشه گوگل به اشتراک گذاری مسیرهای حرکت یا شناسایی مسیر مناسب برای رسیدن به مقصد است.

به اشتراک گذاری مسیر حرکت یافتن محل استقرار دوستان و اعضای خانواده را تسهیل می کند. اما از این به بعد کاربران از این طریق می توانند اطلاعات بیشتری را به اشتراک بگذارند.

از این پس کاربران برای به اشتراک گذاری موقعیت مکانی خود در نقشه های گوگل پس از ضربه زدن به نقشه و مشخص شدن نقطه ای خاص باید بخش آدرس را لمس کرده و گزینه به اشتراک گذاری را انتخاب کنند تا هم شاهد موقعیت مکانی مورد نظر خود و هم میزان باتری باقی مانده فرد مورد نظر باشند.

بنابراین مشاهده میزان باتری دیگر کاربران تنها در صورت به اشتراک گذاری موقعیت مکانی بین آنها ممکن است و دیگر افراد نمی توانند به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشند. همزمان با به روزرسانی موقعیت مکانی کاربران، میزان شارژ باتری آنها هم به روز می شود تا فرد مقابل بتواند دریابد که آیا میزان شارژ موجود کافی است یا هر آن ممکن است گوشی آن فرد به علت کمبود باتری خاموش شود.

قابلیت یادشده به تدریج برای کاربران مختلف در حال فعال شدن است و در شرایطی که برخی کاربران می گویند به این خدمات دسترسی دارند، برخی دیگر هم گفته اند هنوز به آن دسترسی ندارند.

درج دیدگاه

بررسی بازی