اختلال در ۵ مرکز مخابراتی و سامانه ۲۰۲۰

ارتباط تلفنی مشترکان ۵ مرکز مخابراتی و سامانه مدیریت مشتریان اینترنت مخابرات در ۴ منطقه مخابراتی در تهران به دلیل عملیات کابل برگردان طی ۳ روز آینده با اختلال همراه است.

اختلال  در ۵ مرکز مخابراتی و سامانه ۲۰۲۰

ارتباط تلفنی مشترکان ۵ مرکز مخابراتی و سامانه مدیریت مشتریان اینترنت مخابرات در ۴ منطقه مخابراتی در تهران به دلیل عملیات کابل برگردان طی ۳ روز آینده با اختلال همراه است.

به گزارش عصر ارتباط، سامانه مدیریت مشتریان اینترنت مخابرات (۲۰۲۰) از امروز یکشنبه تا ۳ روز آینده با اجرای عملیات کابل برگردان در مناطق ۲، ۴ ،۷ و ۸ مخابراتی دچار اختلال می‌شود.

در همین حال عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید بهشتی اسلامشهر از ۲۰ مردادماه و در مراکز مخابرات شهید رمضانی و شیخ بهائی از امروز ۲۱ مردادماه آغاز شده است.در همین حال این عملیات در مراکز مخابرات شهید یزدانپناه و شهید عرب سرخی از فردا ۲۲ مرداد ماه آغاز می‌شود.

با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید بهشتی اسلامشهر با پیش شماره‌های ۵۶۳۴ الی ۵۶۳۷ و ۵۶۶۹ در محدوده خیابانهای امام موسی کاظم (ع) و امام سجاد (ع) به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.ارتباط تلفنی مشترکان در مراکز مخابرات شهید رمضانی و شیخ بهائی نیز از ساعت ۲۴ امروز به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می‌شود.

درهمین حال، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید یزدانپناه با پیش شماره‌های ۴۴۸۰ الی ۴۴۸۷ در محدوده خیابانهای شهید فکوری، امام رضا، شهید چمران و سیمون بولیوار از فردا به مدت ۷۲ ساعت و در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی از ساعت ۲۴ فردا ۲۲ مردادماه به مدت ۵ ساعت با اختلال همراه خواهد شد.