برون‌سپاری تحلیل پروژه شبکه های اجتماعی، توسط مرکز تحقیقات مخابرات

مرکز تحقیقات مخابرات پروژه تحلیل شبکه های اجتماعی را به شرکت های فعال در این بخش، برون‌سپاری کرد.

 برون‌سپاری تحلیل پروژه شبکه های اجتماعی، توسط مرکز تحقیقات مخابرات

مرکز تحقیقات مخابرات پروژه تحلیل شبکه های اجتماعی را به شرکت های فعال در این بخش، برون‌سپاری کرد.

به گزارش عصر ارتباط، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) با هدف شناسایی صنایع، شرکت‌ها، تولیدکنندگان و ارائه دهندگان سرویس و محصولات، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های توانمند و نیز ارزیابی سطح توانمندی‌های آنها در بخش‌های مختلف، اقدام به فراخوان درخواست اطلاعات ( RFI) شرکت‌های فعال در حوزه دانش داده و تحلیل شبکه‌های اجتماعی کرده است.

فراخوان پروژه های برونسپاری مربوط به حوزه های تحلیل اخبار و شبکه‌های اجتماعی، پردازش زبان فارسی، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، ابزارهای مصورسازی داده، کارگزاری داده (Data Broker) در حوزه شبکه‌های اجتماعی و خدمات آموزشی و مشاوره‌ای است.

علاقه مندان به شرکت در فراخوان پروژه های برونسپاری در هریک از این حوزه ها، باید فرم ارائه سوابق علمی - اجرایی را تکمیل کرده و طی نامه رسمی به معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، آن را به دبیرخانه پژوهشگاه تحویل دهند.

پیشنهاد دهندگان همچنین باید دو فرم پیشنهاد پروژه (برونسپاری) و پیشنهاد قیمت پروژه را تکمیل و در دو پاکت مجزا و به صورت مهر و موم شده به پژوهشگاه ارسال کنند.

اطلاعات بیشتر در مورد این فراخوان در سایت مرکز تحقیقات مخابرات به نشانی itrc.ac.ir قرار دارد.