اختلال در 5 مرکز مخابراتی به دلیل انجام عملیات کابل برگردان

ارتباط تلفنی مشترکان ۵ مرکز مخابراتی در تهران به دلیل انجام عملیات کابل برگردان طی 2 روز آینده با اختلال همراه است.

اختلال در 5 مرکز مخابراتی به دلیل انجام عملیات کابل برگردان

ارتباط تلفنی مشترکان ۵ مرکز مخابراتی در تهران به دلیل انجام عملیات کابل برگردان طی 3 روز آینده با اختلال همراه است.

به گزارش عصر ارتباط، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید عرب سرخی و شهید بهشتی اسلامشهر از دیروز۲۷ مردادماه  آغاز شده است، ارتباط تلفنی مشترکان با پیش شماره های ۳۳۳۷ ، ۳۳۷۷ ، ۳۳۶۳ ، ۳۶۶۵ در محدوده شهرک دولت آباد ، فلکه دوم ، ملت دوست ، عابد نظری ، علیزاده ، سروستان ، شهید مرادی ، گلبرگ چهارم  را به مدت 48 ساعت با اختلال همراه است.

همچنین در مراکز مخابراتی شهید تندگویان، آیت اله ایروانی، نبوی که از امروز  ۲۸ مردادماه آفاز شده است، مشترکان  با پیش شماره های ۵۶۳۴ الی ۵۶۳۷ درمحدوده خیابان امام حسن مجتبی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

همچنین ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳، ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳، ۲۶۳۰ الی ۲۶۳۲، ۲۶۱۴ در محدوده خیابانهای نادر زندی، صفر رنجبر، درمرکز مخابرات آیت اله ایروانی با پیش شماره ۵۵۴۴ در محدوده خیابانهای چهاردانگه، مطهری و نیز در مرکز مخابرات مخابرات نبوی( یاس ۲) با پیش شماره های ۳۳۴۰ الی ۳۳۴۲ در محدوده خیابانهای ۲۰ متری میثم جنوبی، ۱۲ متری رضا الهی و مجتمع مسکونی حضرت عبدالعظیم به مدت ۳ روز دچار اختلال می شود.

نقد و بررسی بازی