همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

دورهمی دانشجویان در یک گروه مجازی، قابلیت جدید "اینستاگرام"

دورهمی دانشجویان در یک گروه مجازی  قابلیت جدید  اینستاگرام

اینستاگرام  ویژگی جدیدی را آزمایش می‌کند که دانشجویان یک دانشگاه را در یک گروه مجازی دورهم جمع کند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، این شبکه اجتماعی برخی از کاربران را انتخاب و از آنها درخواست می‌کند به گروه‌های دوستان دانشگاهی خود بپیوندند. این درخواست‌ها با توجه به حساب ‌های کاربری که افراد دنبال می‌کنند، ارتباطات و پست‌های عمومی‌افراد برای آنها ارسال می‌شود.

اگر فردی بخواهد عضو چنین گروهی شود، باید دانشگاه و سال فارغ التحصیلی خود را در تنظیماتی از پیش تعیین شده، مشخص کند.

پس از این مرحله کاربر می‌تواند فهرست‌هایی از دانشجویان دوره‌های مختلف را ببیند، به این ترتیب او قادر خواهد بود دانشجویان دیگری را بیاید که در همان سال تحصیل کرده اند. همچنین کاربران عضو این گروه‌ها می‌توانند استوری‌های عمومی‌کاربران حاضر در فهرست را تماشا کنند.

این ویژگی اینستاگرام برای جذب مخاطب کار ثمربخشی است، اما باید اقداماتی انجام شود تا این گروه‌ها به وسیله ای برای سوءاستفاده از کاربران تبدیل نشوند.

درج دیدگاه

بررسی بازی