شناسایی افسردگی با کمک هوش مصنوعی!

محققان با کمک هوش مصنوعی مدلی رایانه ای برای شناسایی افسردگی ابداع کرده‌اند.

شناسایی افسردگی با کمک هوش مصنوعی!

 به طور معمول پزشکان برای شناسایی افسردگی از بیماران سوالات خاصی درباره حالت روحی، بیماری ذهنی، سبک زندگی و تاریخچه شخصی شان می‌پرسند. آنها با کمک پاسخ این سوالات تشخیص خود را اعلام می‌کنند.

به گزارش عصر ارتباط، اکنون محققان MIT با کمک هوش مصنوعی مدلی رایانه‌ی ابداع کرده اند که می‌تواند افسردگی را براساس محاورات معمول و سبک نوشتاری در فرد ردیابی کند.

به گفته توکا الهانای محقق ارشد این پروژه نخستین نشانه‌های ردیابی وضعیت روحی یک فرد، سخنان او است.

او در این باره می‌افزاید: برای به کاگیری مدل‌های ردیابی افسردگی به شیوه ای قابل قیاس باید محدودیت‌های استفاده از اطلاعات کمتر شوند. برای این منظور مدل باید در محاورات عادی به کار گرفته شود تا بتواند دقیق تر وضعیت روحی و عکس العمل افراد را بررسی کند.

محققان متون و محاورات افراد افسرده و عادی را وارد این مدل کردند. به این ترتیب الگوهای ردیابی افسردگی ایجاد شدند. این الگوها موارد مختلفی را شامل می‌شوند، مانند استفاده معمول از کلماتی مانند غمگین یا بی حوصله و سیگنال‌های صوتی یکنواخت.

الهانای در این باره می‌گوید: این الگوها  بیشتر در افراد افسرده مشاهده می‌شود. در مرحله بعد اگر همین توالی الگوها در افراد مورد آزمایش دیده شود، مدل هوش مصنوعی می‌تواند افسردگی افراد را پیش بینی کند.

این مدل در آزمایش‌ها با ۷۷ درصد موفقیت افسردگی را تشخیص داده است.

در آینده این مدل می‌تواند در اپلیکیشن‌های موبایل برای ردیابی اختلالات ذهنی و ارسال پیام هشدار به کار گرفته شود.