اختلال در 5 مرکز مخابراتی به دلیل انجام عملیات کابل برگردان

ارتباط تلفنی مشترکان ۵ مرکز مخابراتی در تهران به دلیل اجرای عملیات کابل برگردان در ۳ روز آینده با اختلال همراه است.

اختلال در 5 مرکز مخابراتی به دلیل انجام عملیات کابل برگردان

ارتباط تلفنی مشترکان ۵ مرکز مخابراتی در تهران به دلیل اجرای عملیات کابل برگردان در ۳ روز آینده با اختلال همراه است.

به گزارش عصر ارتباط، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات آزادگان، شهید بهشتی و پاسداران آغاز شده و در مراکز سلمان فارسی و آیت الله کاشانی از فردا ۱۳ شهریورماه آغاز می‌شود.

با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات آزادگان با پیش شماره‌های ۸۸۱۷ ، ۸۸۵۰ الی ۸۸۵۴ ، ۸۸۴۹ ، ۸۸۷۳ الی ۸۸۷۶ ، ۸۶۰۳ و ۸۶۰۴ در محدوده خیابان‌های سهرودی شمالی ، ابن یمین، شهید قندی و کوچه چهارم  به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید بهشتی با پیش شماره‌های ۸۸۱۴ ، ۸۸۴۰ الی ۸۸۴۹ ، ۸۸۳۸ ، ۸۶۰۱ و ۸۶۰۲ در محدوده خیابان‌های رسالت ، آگاهی ، دبستان ، موحدکاشانی و بزرگراه صیاد و در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره‌های ۲۲۵۴ الی ۲۲۵۹ ، ۲۲۷۶ الی ۲۲۷۹ و ۲۶۶۵ در محدوده پاسداران ، بوستان‌های ۵ ، ۶ ، ۷ و ۸ از امروز تا ۳ روز آینده دچار اختلال می‌شود.

همچنین ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره‌های ۲۲۰۶ الی ۲۲۰۹، ۲۲۱۱ الی ۲۲۱۴، ۲۲۳۴ الی ۲۲۳۸، ۲۶۷۶، ۲۶۷۴، ۲۶۴۱ و ۲۶۳۵ در محدوده آسمان دوم و در مرکز مخابرات آیت اله کاشانی با پیش  شماره‌های ۴۴۰۰ الی ۴۴۰۹، ۴۴۹۵ و ۴۴۹۶ در محدوده بزرگراه حکیم، آزادراه تهران کرج، جنت آباد و بزرگراه محمدعلی جناح از فردا ۱۳ شهریورماه به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.