مسدود شدن حساب‌های ناقص در پست بانک

پست بانک ایران در راستای تبعیت از الزام بانک مرکزی، حساب‌های با هویت ناقص را مسدود می‌کند.

مسدود شدن حساب‌های ناقص در پست بانک

پست بانک ایران در راستای تبعیت از الزام بانک مرکزی، حساب‌های با هویت ناقص را مسدود می‌کند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از تسنیم پیرو الزام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌ها، برای تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان خود و عدم ارائه خدمات بانکی به مشریان دارای نقص اطلاعات، پست بانک ایران اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

پیرو اطلاع‌رسانی‌های مکرر به مشتریان پست بانک ایران برای تکمیل اطلاعات هویتی حساب‌ها و عدم مراجعه برخی از افراد در مهلت تعیین شده، به اطلاع‌ می‌رساند؛ در راستای الزام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم ارائه خدمات به مشتریان دارای اطلاعات هویتی ناقص، سپرده‌های این افراد از تاریخ 18 شهریور سال جاری مسدود شده و پس از تکمیل اطلاعات مجدداً فعال می‌شود.

صاحبان حساب‌های ناقص باید در اسرع‌وقت با مراجعه به نزدیک‌ترین شعبه پست بانک ایران در سراسر کشور و تکمیل اطلاعات نسبت به رفع مسدودی حساب خود اقدام کنند.

 ضمنا اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی شامل نام پدر، کدملی، شماره شناسنامه، محل و تاریخ تولد و اشخاص حقوقی نیز شامل مشخصات قانونی مشابه آن است.