توئیت وزیر ارتباطات؛ بیشترین فساد مربوط به مجموعه‌هایی است که بیشترین استعلامات را دارند

محمدجواد آذری جهرمی ضمن انتشار تصویر مجموعه‌هایی که بیشترین استعلامات را دارا هستند، نوشت: بیشترین اخبار فساد مربوط به اینگونه مجموعه‌هاست، بنابراین راهکار استعلام نیست؛ شفاف‌سازی است.

توئیت وزیر ارتباطات؛ بیشترین فساد مربوط به مجموعه‌هایی است که بیشترین استعلامات را دارند

محمدجواد آذری جهرمی ضمن انتشار تصویر مجموعه‌هایی که بیشترین استعلامات را دارا هستند، نوشت: بیشترین اخبار فساد مربوط به اینگونه مجموعه‌هاست، بنابراین راهکار استعلام نیست؛ شفاف‌سازی است.

 به گزارش عصر ارتباط به نقل از ایلنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن انتشار تصویر  زیر، در صفحه توییتر خود نوشت:

توئیت وزیر ارتباطات؛ بیشترین فساد مربوط به مجموعه‌هایی است که بیشترین استعلامات را دارند

"در نظام اداری فعلی، کنترل دستگاه‌ها و نهادها بر فعالیت‌های اقتصادی از طریق استعلام است. نمودار زیر، نشان دهنده بیشترین تعداد استعلام برای کسب و کارهاست. ببینید که بیشترین اخبار فساد مربوط به مجموعه‌هایی است که بیشترین استعلامات را دارا هستند. راهکار استعلام نیست، #شفاف_سازی است."

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه