اختلال 72 ساعته در 3 مرکز مخابراتی تهران

ارتباط تلفنی مشترکان تهرانی در ۳ مرکز مخابراتی به دلیل اجرای عملیات کابل برگردان به مدت ۳ روز دچار اختلال می شود.

اختلال 72 ساعته در 3 مرکز مخابراتی تهران

ارتباط تلفنی مشترکان تهرانی در ۳ مرکز مخابراتی به دلیل اجرای عملیات کابل برگردان به مدت ۳ روز دچار اختلال می‌شود.

به گزارش عصر ارتباط، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید باهنر، شهید یزدان پناه و پاسداران از فردا ۱۹ شهریور ماه آغاز می‌شود.

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید باهنر با پیش شماره‌های ۲۲۰۰ ، ۲۲۶۰ الی ۲۲۶۴ ، ۲۶۶۰ ، ۲۶۶۴ در محدوده خیابان‌های بهار جنوبی ، بلوار کاوه ، آفرین ، فرد، تقوی ، نادر ، سعید عربی ، مطلبی به مدت ۳ روز با اختلال همراه است.

همچنین ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید یزدان پناه با پیش شماره‌های ۴۴۸۰ الی ۴۴۸۷ در محدوده خیابانهای کوهسار دوم ، سیمون بولیوار ، اقبالپور ، معین و در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره‌های ۲۲۵۴ الی ۲۲۵۹ ، ۲۲۷۶ الی ۲۲۷۹ ، ۲۶۶۵ در محدوده خیابانهای یارمحمدی ،کماسایی از فردا به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال می‌شود.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه