همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

با این قفس، وارد منطقه رباتیک شوید!

با این قفس  وارد منطقه رباتیک شوید!

 آمازون حق امتیاز اختراع جدیدی ثبت کرده است. طبق این حق امتیاز کارمندان درون قفس‌هایی قرار داده می شوند تا بخش‌هایی از انبار را رصد کنند که توسط ربات‌ها کنترل می شود.  

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، این حق امتیاز در ۲۰۱۶ میلادی ثبت شده است. در این حق امتیاز سیستمی در نظر گرفته شده که به انسان اجازه می دهد به طور ایمن وارد منطقه ربات‌ها شود و کالاها را  تحویل دهند. این قفس، یک راه حمل و نقل انسان نام گرفته است.  

یک بازوی رباتیک به قفس متصل است و به کاربر اجازه می‌دهد کالاها را بردارد.

با این قفس، وارد منطقه رباتیک شوید!

انبارهای بزرگ آمازون حاوی منطقه‌هایی حصار کشی است که ربات‌ها در آنها مشغول انتقال و تحویل کالاها به کارمندان هستند.

 گفتنی است که کارمندان برای حفظ ایمنی نمی‌توانند وارد این منطقه بشوند.

با این قفس، وارد منطقه رباتیک شوید!

درج دیدگاه

بررسی بازی