ارسال "هشدار ریاست جمهوری" برای نخستین بار به شهروندان آمریکایی از طریق گوشی‌های هوشمند!

روز پنجشنبه برای نخستین بار پیامی‌با عنوان «هشدار ریاست جمهوری» برای شهروندان آمریکایی ارسال می‌شود. این پیام برای آزمایش دو بخش «سیستم هشدار یکپارچه ملی» در این کشور است.

ارسال "هشدار ریاست جمهوری" برای نخستین بار به شهروندان آمریکایی از طریق گوشی‌های هوشمند!

روز پنجشنبه برای نخستین بار پیامی‌با عنوان «هشدار ریاست جمهوری» برای شهروندان آمریکایی ارسال می‌شود. این پیام برای آزمایش دو بخش «سیستم هشدار یکپارچه ملی» در این کشور است.

به گزارش عصر ارتباط، عصر ۲۹ شهریور (پنج شنبه) «آژانس مدیریت اورژانس فدرال» ( FEMA ) دو سیستم جدید خود را آزمایش می‌کند. این پیام‌ها برای آزمایش دو بخش «سیستم هشدار یکپارچه ملی» (IPAWS) هستند.

یکی از پیام‌ها مربوط به آزمایش «سیستم هشدار اضطراری» (EAS) است که برای چهارمین بار انجام می‌شود. پیام دیگر نیز متعلق به «سیستم هشدار اضطراری بی سیم» (WEA) است و برای نخستین بار ارسال می‌شود.

به هرحال این نخستین باری است که پیام هشدار رئیس جمهور آمریکا برای بیشتر کاربران موبایل ارسال می‌شود. این نوع پیام‌های هشدار در زمان ریاست جمهوری جورج بوش نیز ارائه شدند تا کاخ سفید بتواند در صورت وقوع یک رویداد اضطراری برای مردم پیام هشدار صادر کند. رئیس جمهور می‌تواند این پیام را به اختیار خود صادر کند، البته کارشناسان احتمال سوءاستفاده از این سیستم را رد کردهاند.

به هرحال این نخستین باری است که پیامی‌با عنوان« هشدار ریاست جمهوری» ارسال می‌شود. البته اقدامات امنیتی در نظر گرفته شده تا هیچ یک از روسای جمهور نتوانند از این سیستم سوءاستفاده کنند.

گفتنی است براساس اطلاعات مهر، در کنار این موارد ارسال پیام از طریق این سیستم کمی‌پیچیده است و قانون نیز اجازه نمی‌دهد رئیس جمهور از آن استفاده شخصی کند.