افزوده شدن مجسمه شیر با هوش مصنوعی در یکی از میدان‌های لندن!

چهار مجسمه شیر برنزی در یکی از میدان‌های لندن نزدیک به ۱۵۰ سال است که با نگاهی خشمگین به عابران پیاده می‌نگرند، اما به تازگی شیر پنجمی‌با قابلیت‌های عجیب به آنها پیوسته است!

افزوده شدن مجسمه شیر با هوش مصنوعی در یکی از میدان‌های لندن!

چهار مجسمه شیر برنزی در یکی از میدان‌های لندن نزدیک به ۱۵۰ سال است که با نگاهی خشمگین به عابران پیاده می‌نگرند، اما به تازگی شیر پنجمی‌با قابلیت‌های عجیب به آنها پیوسته است!

به گزارش عصر ارتباط به نقل را مهر،  شیر پنجم توسط طراحی به نام اس دولین تولید شده که قبلا هم مجسمه‌هایی برای استفاده در اپرا و تئاترهای مختلف تولید کرده بود.

مجسمه شیر مذکور به گونه ای طراحی شده که عابران علاقمند می‌توانند با استفاده از یک اپلیکیشن تلفن همراه به نام «به شیرها غذا دهید»، کلمه ای را به عنوان غذا در اختیار آن قرار دهند و سپس این شیر با استفاده از برنامه هوش مصنوعی که در اختیار دارد، ابتدا در برابر حضار غرش می‌کند و سپس با استفاده از نمایشگری که در دهانش قرار دارد یک شعر که توسط برنامه مذکور انتخاب شده، نمایش می‌دهد.

با فرا رسیدن شب کلمات مختلف هر شعر بر روی بدن شیر تابانده می‌شوند و سپس به حرکت درمی‌آیند و در نهایت به ستون بلند موجود در این میدان موسوم به ستون نلسون منتقل می‌شوند.

افزوده شدن مجسمه شیر با هوش مصنوعی در یکی از میدان‌های لندن!

امور فنی تولید این شیر توسط متخصصی به نام راس گودوین انجام شده و هوش مصنوعی آن اطلاعات بخش اعظم اشعار انگلیسی سروده شده در قرن نوزدهم که بالغ بر ۲۵ میلیون کلمه است را در اختیار دارد.

اگر چه این ایده برای برخی عابران پیاده ای که از میدان ترافالگار لندن عبور می‌کنند، جذاب و چشمگیر است، اما کم نیستند افرادی که با بی تفاوتی از کنار این شیر عبور می‌کنند و چه بسا شیرهای برنزی ۱۵۰ سال قبل برای آنها جذاب تر هستند.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه

    نقد و بررسی بازی