افتتاح شعبه تمام دیجیتال بانک ایران زمین 

روز یکشنبه مورخه 8مهر ماه1397 اولین شعبه تمام دیجیتال بانک ایران زمین با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ایران زمین و جمع کثیری از خبرنگاران نشریان و سایت های خبری افتتاح گردید.   

افتتاح شعبه تمام دیجیتال بانک ایران زمین 

روز یکشنبه مورخه 8مهر ماه1397 اولین شعبه تمام دیجیتال بانک ایران زمین با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ایران زمین و جمع کثیری از خبرنگاران نشریان و سایت‌های خبری افتتاح گردید.   

مدیر عامل بانک ایران زمین در مراسم افتتاح شعبه تمام دیجیتال این بانک گفت: این بانک از سال گذشته برنامه توسعه از طریق تحول دیجیتال را در دستور کار قرار داده بود و این طرح در هیات مدیره تصویب و کارهای اجرایی آن در بانک انجام شد. 

افتتاح شعبه تمام دیجیتال بانک ایران زمین 

به گزارش خبرنگار هفته نامه عصرارتباط، مدیر عامل بانک ایران زمین در مراسم افتتاح شعبه تمام دیجیتال از انجام ۹۷ درصد تراکنش‌های بانکی این بانک بدون حضور مشتریان در شعبه خبر داد.

 مدیر عامل بانک ایران زمین در مراسم افتتاح شعبه تمام دیجیتال این بانک گفت: این بانک  از سال گذشته برنامه توسعه  از طریق تحول دیجیتال را در دستور کار قرار داده بود و این طرح در هیات مدیره تصویب و کارهای اجرایی آن در بانک انجام شد.

مجید پورسعید اظهارداشت: شعبه تمام دیجیتال بانک ایران زمین یکی از نمادهای طرح تحول دیجیتال این بانک که در آن مشتریان بانکی بخش عمده خدمات بانکی به صورت خودکار دریافت می‌کنند.

افتتاح شعبه تمام دیجیتال بانک ایران زمین 

وی خاطر نشان کرد: طرح تحول دیجیتال این بانک از طریق کانال‌های مختلف دنبال می‌شود و انواع خدمات بانک ایران زمین بدون مراجعه مشتریان به شعب در این بانک ارایه می‌شود. 

پورسعید افزود: بانک ایران زمین ۳۲۹ شعبه دارد ولی ۹۷ درصد از تراکنش‌های بانکی آن بدون حضور مشتریان در شعبه انجام می‌شود و شعبه دیجتال این بانک نیز یکی از نشانه‌های تحول دیجیتال است و در کانال‌های مختلف خدمات به صورت مجازی به مشتریان ارائه می‌شود.

افتتاح شعبه تمام دیجیتال بانک ایران زمین 

پورسعید هدف اصلی این بانک را ارایه تمام خدمات بانکی به صورت شخصی سازی شده به مشتریان عنوان کرد و گفت: تحت تحول دیجیتال در این بانک با امکاناتی که نوآوری در اختیار ما قرار می‌دهد قرار است عمده خدمات بانکی بدون حضور مشتریان به شعبه‌ها و با انبوه زیادی از مردم ارائه شود

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه