ربات‌ها به کمک کارگرهای ساختمان سازی می‌روند!

یک موسسه ژاپنی نمونه اولیه رباتی را عرضه کرده که می تواند برای کمک به ساخت و ساز در ساختمان‌های عادی یا بلندمرتبه به کار گرفته شود.

ربات‌ها به کمک کارگرهای ساختمان سازی می‌روند!

یک موسسه ژاپنی نمونه اولیه رباتی را عرضه کرده که می تواند برای کمک به ساخت و ساز در ساختمان‌های عادی یا بلندمرتبه به کار گرفته شود.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، ربات یادشده می تواند کمبود نیروی انسانی و کارگران ساختمانی را جبران کند. اگر چه سرعت کار این ربات پایین تر از انسانهای کارگر است، اما دقت آن در مقایسه با کارگران بیشتر است. تولید این ربات نوید بخش آینده ای است که در آن ربات های انسان نما بسیاری از مشاغلی که فعلا در اختیار انسان هاست را به خود اختصاص دهند.

این ربات که HRP-۵P نام دارد، می تواند کارهایی مانند استفاده از دریل و نصب پیچ و رول پلاک بر روی دیوار را انجام دهد و از ابزاری مانند پیچ گوشتی نیز استفاده کند. ربات مذکور در آینده در حدی ارتقا می یابد که از تمامی اعمال و رفتارهای کارگران ساختمانی تقلید کند.

ربات‌ها به کمک کارگرهای ساختمان سازی می‌روند!

پیش بینی می شود نمونه های پیشرفتهتر این ربات بتوانند در آینده کارهای حساسی مانند مونتاژ بدنه هواپیماها را نیز انجام دهند و با سینه خیز رفتن در نقاطی که انسان ها به دشواری به آنها دسترسی دارند، بدون هرگونه مشکل وظایف محول شده را انجام دهند.

از این ربات می توان برای کارهایی مانند آجرچینی و همین طور حمل بارهای سنگین نیز استفاده کرد. قیمت نهایی و زمان عرضه انبوه این ربات به بازار مشخص نیست.