راه‌اندازی مرکز توسعه‌ نانوالکترونیک ایران (INEC)

مرکز توسعه‌ نانوالکترونیک ایران به‌اختصار INEC، توسط ستاد ویژه توسعه فناوری‌ نانو راه‌اندازی شد.

راه‌اندازی مرکز توسعه‌ نانوالکترونیک ایران (INEC)

مرکز توسعه‌ نانوالکترونیک ایران به‌اختصار INEC، توسط ستاد ویژه توسعه فناوری‌ نانو راه‌اندازی شد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، رسالت اصلی مرکز توسعه‌ نانوالکترونیک، ایجاد یک مرکز تخصصی-حمایتی فناوری محور در کشور جهت کاهش فاصله بین دانشگاه و صنعت در حوزه‌ نانوالکترونیک و بومی‌سازی آن است.

بازار بالقوه و نیروی انسانی مستعد و نخبه در کشور برای ایجاد جهش بزرگ در صنعت نانوالکترونیک از انگیزه‌های اصلی تأسیس این مرکز است. اولویت این مرکز توسعه‌ فناوری منجر به ساخت نمونه‌ اولیه‌ی محصولات با رویکرد تجاری‌سازی آن‌ها، ورود به صنعت و خلق ثروت از فناوری است که در نهایت در قالب شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌ نانوالکترونیک متجلی خواهد شد.

حوزه‌های کاری مرکز توسعه‌ نانوالکترونیک ایران شامل نانوحسگرها و نانوعملگرها، نانو زیست حسگرها، سلول‌های خورشیدی ذخیره‌کننده‌های انرژی، الکترونیک نوری و فوتونیک، اینترنت نانواشیا، تراهرتز، میکرو و نانو فلوئیدیک، نانوآیونیک، نانو رباتیک، ادوات قدرت و RF، پایش و کاهش آلودگی‌های محیطی (آب، هوا، ...) می شود.

«شکل‌گیری بستر مناسب توسعه‌ فناوری و محصول»، «ایجاد فرآیند رصد مداوم فناوری و بازار در پلتفرم‌های فعال در مرکز توسط تیم تحقیق و توسعه‌ی مجرب»، «ایجاد بستر مناسب برای عضویت فناوران منتخب در مرکز و شبکه‌سازی میان اعضا و ارائه‌ی بسته‌های حمایتی به اعضای مرکز»، «ایجاد فرصت مناسب برای استفاده از زیرساخت‌های ایجادشده (Fab) در فرآیند توسعه‌ محصول» برنامه های این مرکز به شمار می رود.

 «ایجاد کانال ارتباط با صنایع به‌صورت مداوم و تقاضامحور یا فرصت محور»، « ارائه‌ خدمات و مشاوره‌های فنی مهندسی، تجاری‌سازی و ثبت پتنت»، « برگزاری مسابقات و فراخوان‌های مدون در طول سال»، «انتشار بسته‌های آموزشی و گزارش‌های صنعتی و تحلیل بازار به‌صورت مدون در طول سال» از جمله دیگر برنامه های مرکز توسعه‌ نانوالکترونیک ایران محسوب می شود.

مرکز توسعه‌ نانو الکترونیک ایران در راستای اجرای رسالت‌های حمایتی خود از پروژه‌ها، طرح‌ها و ایده‌های دارای پتانسیل ورود به بازار اقدام به تأسیس دو بخش خدماتی تخصصی «زیر ساخت و تجهیزات (INECFab)»، «کلینیک فنی و مهندسیINEC » کرده است.