مدیرانی که با توجه به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، وزارت ارتباطات را ترک کردند!

با توجه به قانون مجلس درباره ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، یک معاون و دو مشاور بازنشسته از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌روند.

مدیرانی که با توجه به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، وزارت ارتباطات را ترک کردند!

با توجه به قانون مجلس درباره ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، یک معاون و دو مشاور بازنشسته از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌روند.

به گزارش عصر ارتباط، براساس اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسول سراییان، رییس جدید سازمان فناوری اطلاعات تغییر کرده و رییس جدید امروز معرفی می‌شود. مهندس صادق آبادی، مشاور توسعه فنی در روستاها نیز بازنشسته هستند. مدیران جدید از دو هفته دیگر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

به گفته آذری‌جهرمی، رسول سراییان که خدمات زیادی در حوزه ارتباطات داشته است، به دلیل این قانون کنار گذاشته شد و حکم رییس جدید سازمان فناوری اطلاعات امروز صادر می‌شود. البته آغاز مدیریت جدید از دو هفته آینده خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین اظهار کرد: همچنین یکی‌ از مشاوران وزارت ارتباطات، محمود خسروی که مدیر پروژه توسعه روستایی است هم شامل این قانون می‌شود. یکی‌ دیگر از مشاوران هم به نام صادق بیک‌پور شامل این قانون می‌شوند.

آذری‌جهرمی هم‌چنین افزود: بیش از ۸۰ درصد مدیران استان‌ها جوان هستند که در دوره وزارت آقای واعظی، این جوان‌سازی انجام شده است. در این دوره هم ما سعی کردیم از ابتدا جوان‌سازی را در بدنه وزارت ارتباطات انجام دهیم.

قانون اخیر مجلس در ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را شامل می‌شود. به موجب این قانون، تمام بازنشستگان باید ظرف دو ماه از سازمان‌ها بروند؛ مگر آنانکه مستثنی‌ شده‌اند، آن‌هایی که می‌مانند هم شرایط خاصی برای حقوق و مزایا، ساعت کاری و پست خود دارند. آنطور که رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته، دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مشمول این قانون هم باید در مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه