اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان 6 مرکز مخابراتی تهران

ارتباط تلفنی مشترکان ۶ مرکز مخابراتی در تهران به دلیل عملیات کابل برگردان دچار اختلال می شود.

اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان 6 مرکز مخابراتی تهران

ارتباط تلفنی مشترکان ۶ مرکز مخابراتی در تهران به دلیل عملیات کابل برگردان دچار اختلال می شود.

به گزارش عصر ارتباط، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهدای وردآورد، شهید توکلیو شهید لطیفی از روزگذشته و در مراکز مخابراتی پاسداران، سیدالشهدا، (ع)، شهید سعادتمند از دیروز ۱۷ مهرماه آغاز شد.

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهدای وردآورد با پیش شماره های ۴۴۹۸، ۴۴۹۹ در محدوده کیلومتر ۲۲ اتوبان تهران‏- کرج، کیلومتر ۲۲ جاده مخصوص، بهار ۸، بهار ۱۱ و در مرکز مخابرات شهید توکلی با پیش شماره های ۴۴۵۰ الی ۴۴۵۹ در محدوده جاده مخصوص کرج، روخانه کن، بلوار ولیعصر (عج)، شهرک آزادی، خیابان چوگان و مرکز مخابرات شهید لطیفی ، حداکثر به مدت ۷۲ ساعت اختلال دارد.

همچنین ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره های ۲۲۵۴ الی ۲۲۵۹، ۲۲۷۶ الی ۲۲۷۹، ۲۶۶۵ در محدوده بنی فاطمه، افشاری، گلستان سوم، چهارم و پنجم و دیباجی جنوبی و در مرکز مخابرات سید الشهداء(ع) با پیش شماره های ۵۶۰۰، ۵۶۰۱، ۵۶۰۷ الی ۵۶۰۹، ۵۵۱۳، ۵۵۱۴، ۵۵۱۷، ۵۵۷۰ الی ۵۵۷۹ در محدوده خیابان های ابوذر، قدرتی، عیوض خانی، رحیم فتحی، کوچه اکبر عینعلی به مدت ۴۸ ساعت و نیز در مرکز مخابرات شهید سعادتمند با پیش شماره ۴۴۲۹ در محدوده اتوبان شهید همت، اتوبان شیخ فضل ا... نوری، شهید اشرفی اصفهانی، محمد علی جناح، حاجی پورامیر، سرسبز به مدت ۳ روز با اختلال همراه است.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه