همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

اینستاگرام به جنگ زورگویی، در این شبکه اجتماعی می‌رود!

اینستاگرام به جنگ زورگویی  در این شبکه اجتماعی می‌رود!

اینستاگرام قصد دارد با کمک ماشین یادگیری از زورگویی در این پلتفرم جلوگیری کند. الگوریتم‌های مخصوص، عکس‌ها و کپشن‌های زورگویانه را رصد می‌کنند.
به گزارش عصر ارتباط، این شبکه اجتماعی روز گذشته از ابزارهای ماشین یادگیری جدیدی رونمایی کرده که می‌توانند به طور فعال عکس‌ها و کپسن‌های خشونت آمیز  و زورگویانه رصد کنند. این قابلیت در هفته‌های آتی به اپلیکیشن افزوده می‌شود.

در حال حاضر اینستاگرام از هوش مصنوعی برای فیلتر کردن کامنت‌های خلاف راهنمای خود استفاده می‌کند. اما این اقدام یک گام فراتر است.

الگوریتم مذکور تصاویر و کپشن‌ها را بررسی می‌کند تا نمونه‌هایی را که حاوی زورگویی است، رصد کند. به عنوان مثال اگر تصویری از ظاهر یک فرد انتقاد کند یا تهدیدی برای سلامت فردی باشد، الگوریتم آنها را ردیابی می‌کند.  تصویر پس از علامتگذاری برای ممیز انسانی اینستاگرام ارسال می‌شود تا بررسی‌های بیشتری انجام شود.

براساس اطلاعات مهر، آدام موسری  مدیر ارشد اجرایی اینستاگرام در یک پست وبلاگی نوشت:  این تغییر به ما کمک می‌کند زورگویی را شناسایی و حذف کنیم. همچنین گام مهمی‌به حساب می‌آید زیرا بسیاری از افرادی که تحت تاثیر زورگویی قرار می‌گیرند، هیچ گاه آن را گزارش نمی‌کنند.  همچنین این اقدام به ما کمک می‌کند از نوجوانان حفاظت کنیم.

 

درج دیدگاه

بررسی بازی