برگزاری دوره آموزشی پایه امنیت برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی

برگزاری دوره‌های آموزشی پایه امنیت برای کارکنان تصویب و به دستگاه‌های اجرایی، برای اجرا، ابلاغ شد.

برگزاری دوره آموزشی پایه امنیت برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی

برگزاری دوره‌های آموزشی پایه امنیت برای کارکنان تصویب و به دستگاه‌های اجرایی، برای اجرا، ابلاغ شد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، با توجه به اهمیت موضوع آموزش کارکنان دستگاه‌های اجرایی و به منظور جلوگیری از خسارات ناشی از عدم آگاهی و دانش کافی در حوزه امنیت فناوری اطلاعات، پروژه آموزش پایه امنیت برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی در معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات اجرا شد.

پس از تدوین این طرح آموزشی، محتواهای آموزشی دو دوره آموزشی« بنیان مدیریت امنیت اطلاعات( بما)» و« امنیت کاربری فناوری اطلاعات( اکفا)» برای مدیران حرفه‌ای و عموم کارکنان دولت تهیه شد.

سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در طرح بازنگری دوره‌های آموزشی، مطابق بخشنامه مربوطه، دوره های آموزشی موردنظر را نیمه مهرماه گذشته تصویب و برای اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد.

در این خصوص لازم است دستگاه‌های اجرایی پس از پیش‌بینی در کلیات برنامه‌های آموزشی سالانه، براساس نظام آموزشی کارمندان دولت نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای آنها اقدام کنند.