اختلال در 2 مرکز مخابراتی تهران

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی آزادگان و دماوند از فردا آغاز می شود.

اختلال در 2 مرکز مخابراتی تهران

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی آزادگان و دماوند از فردا آغاز می شود.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات آزادگان با پیش شماره های 8873 الی 8876 ، 8850 الی 8854 ، 8817 ، 8603 ، 8604 ، 8849 در محدوده خیابانهای ابن سیمین و شهید قندی و در مرکز مخابرات دماوند با 

پیش شماره 7636 در محدوده روستای ساران  به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.