با این دستگاه سرعت اینترنت را ۱۰۰ برابر بیشتر کنید!

محققان یک دستگاه خوانش اطلاعات امواج نوری در هم تنیده ابداع کرده اند که سبب می شود ارتباطات اینترنتی ۱۰۰ برابر سریع تر شود.

با این دستگاه  سرعت اینترنت را ۱۰۰ برابر بیشتر کنید!

محققان یک دستگاه خوانش اطلاعات امواج نوری در هم تنیده ابداع کرده اند که سبب می‌شود ارتباطات اینترنتی ۱۰۰ برابر سریع تر شود.

به گزارش عصر ارتباط،  طبق تحقیقات جدید به زودی ارتباطات اینترنتی ۱۰۰ برابر سریع تر می‌شود. در این تحقیق دستگاهی برای خوانش اطلاعات امواج نوری درهم تنیده ابداع شده است.  این تحقیق ادعا می‌کند می‌توان فناوری مذکور را در شبکه‌های مخابراتی فعلی به کار گرفت تا کارآمدی آنها را افزایش داد. کابل‌های فیبرنوری معمول باید به رنگ خاصی باشند یا به شکل مخصوصی تنیده شوند تا نور بتواند به شکل افقی یا عمودی در آنها استفاده کند.

با استفاده از نوری که به شکل مارپیچ درآمد کابل‌ها می‌توانند اطلاعات بیشتری جابه جا کنند. فیبرهای نوری فعلی فقط بخشی از ظرفیت نور برای حمل اطلاعات در طیف رنگی را استفاده می‌کنند. اما فناوری جدید به جای پهنای باند از شکل امواج نوری استفاده می‌کند.

براساس اطلاعات مهر، در این روش امواج نوری به شکل مارپیچ بهم تنیده می‌شوند. با کمک این روش بعد سومی‌برای انتقال اطلاعات به وجود می‌آید. در همین راستا محققان  یک دستگاه کوچک خوانش اطلاعات  ساخته اند که می‌تواند مارپیچ‌های نور را شناسایی کند. محققان دانشگاه RMIT این پژوهش را انجام داده اند. مین گو در این باره می‌گوید: این فناوری مانند دی ان ای است.

 آنها نخستین افرادی هستند که دستگاه دریافت کننده امواجی ساخته اند که می‌تواند اطلاعات را از شکل جدید فیبرهای نوری بخواند. این دستگاه جدید به اندازه عرض یک تار مو است.  

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه